Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 1603/12 w sprawie dotacji dla OSP Bielkowo 2012-11-05 12:11
dokument Uchwała nr 1604/12 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do uchwały Nr XXIII/.../12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 r. 2012-11-05 12:10
dokument Uchwała nr 1605/12 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok 2012-11-05 12:07
dokument Uchwała nr 1606/12 w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok 2012-11-05 12:05
dokument Uchwała nr 1607/12 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań 2012-11-05 12:04
dokument Uchwała nr 1608/12 w sprawie ustalenia zakresu informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego podawanej do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 2012-11-05 12:03
dokument Uchwała nr 1609/12 w sprawie zawarcia umowy na pełnienie funkcji pomocy technicznej w projekcie pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-11-05 12:03
dokument Uchwała nr 1610/12 w sprawie zakupu systemu łączności 2012-11-05 12:02
dokument Uchwała nr 1611/12 w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 2012-11-05 12:01
dokument Uchwała nr 1612/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 12:00
dokument Uchwała nr 1613/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 12:00
dokument Uchwała nr 1614/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:59
dokument Uchwała nr 1615/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:58
dokument Uchwała nr 1616/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:58
dokument Uchwała nr 1617/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:56
dokument Uchwała nr 1618/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:55
dokument Uchwała nr 1619/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:55
dokument Uchwała nr 1620/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:54
dokument Uchwała nr 1621/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:54
dokument Uchwała nr 1622/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:53
dokument Uchwała nr 1623/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:53
dokument Uchwała nr 1624/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:52
dokument Uchwała nr 1625/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:51
dokument Uchwała nr 1626/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:51
dokument Uchwała nr 1627/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:50
dokument Uchwała nr 1628/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:49
dokument Uchwała nr 1629/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:49
dokument Uchwała nr 1630/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:48
dokument Uchwała nr 1631/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:47
dokument Uchwała nr 1632/12 w sprawie przyznania prawa do dotacji dla szkoły niepublicznej 2012-11-05 11:46
dokument Uchwała nr 1633/12 w sprawie odmowy przyznania prawa do dotacji dla niepublicznej placówki 2012-11-05 11:46
dokument Uchwała nr 1634/12 w sprawie odmowy przyznania prawa do dotacji dla niepublicznej placówki 2012-11-05 11:44
dokument Uchwała nr 1635/12 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji otrzymanej od Gminy Ińsko 2012-11-05 11:44
dokument Uchwała nr 1636/12 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji otrzymanej od Gminy Chociwel 2012-11-05 11:43
dokument Uchwała nr 1637/12 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji otrzymanej od Gminy - Miasta Stargard Szczeciński 2012-11-05 11:42
dokument Uchwała nr 1638/12 w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji otrzymanej od Gminy Dolice 2012-11-05 11:42
dokument Uchwała nr 1639/12 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim 2012-11-05 11:40
dokument Uchwała nr 1640/12 w sprawie złożenia oferty w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 pn. "Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" 2012-11-05 11:41
dokument Uchwała nr 1641/12 w sprawie rozwiązania umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2012-11-05 11:39
dokument Uchwała nr 1642/12 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia do odbywania posiedzeń składów orzekających przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim 2012-11-05 11:38
dokument Uchwała nr 1643/12 w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2012-11-05 11:37
dokument Uchwała nr 1644/12 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartały 2012 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2012-11-05 11:35
dokument Uchwała nr 1645/12 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r 2012-11-09 14:54
dokument Uchwała nr 1646/12 w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia do odbywania posiedzeń składów orzekających oraz zawarcia nowej umowy najmu pomieszczenia do odbywania posiedzeń składów orzekających przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim 2012-11-05 10:40