Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2020-09-25 12:11:53
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)
Minął termin składania ofert
2019-06-28 09:57:52
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2018-09-14 15:08:29
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 10 800 000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy zł)
Minął termin składania ofert
2018-05-23 13:29:21
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2016-09-27 09:49:07
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-10-08 16:26:24
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-07-26 14:56:19
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2012-08-10 15:41:49
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku
Minął termin składania ofert
2011-11-04 12:35:29
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 6 903 233 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy zł)
Minął termin składania ofert
2011-03-23 12:26:45
Pawilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap
Minął termin składania ofert
2010-07-21 14:59:39
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - dostawa aparatury i sprzętu medycznego - etap I
Minął termin składania ofert
2010-07-05 12:55:02
"Pawilon Położniczo- Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim - dostawa aparatury i sprzętu medycznego"
Minął termin składania ofert
2010-04-20 16:46:55
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 16 542 856 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć zł)
Minął termin składania ofert
2010-02-01 16:32:05
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 14 600 000 zł (słownie: czternaście milionów sześćset tysięcy zł)
Minął termin składania ofert
2009-07-13 14:44:39
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku
Minął termin składania ofert
2008-10-22 08:34:22
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów zł)
Minął termin składania ofert
2008-07-15 09:13:33
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2008-07-10 11:23:07
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku Nr 3 – Pawilon SOR z podjazdem karetek, przebudowie budynku Nr 1 – Budynek główny oraz przebudowie budynku Nr 12 – Apteka wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zadania pn:"Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim", przy ulicy Wojska Polskiego 27.
Minął termin składania ofert
2008-01-08 14:42:18