Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr VI/7/21 z dnia 25 maja 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-06-18 09:10:08
Protokół nr XXVIII/2021 z dnia 26 maja 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-06-18 09:09:22
Odpowiedź na pytania Marta Olczak 2021-06-17 14:10:08
Uchwała Nr XXIX/375/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:06:05
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXIX sesji w dniu 16 czerwca 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:04:26
Uchwała Nr XXIX/370/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 27 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:03:56
Uchwała Nr XXIX/371/21 w sprawie udzielenia wotum zaufania Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:03:30
Uchwała Nr XXIX/372/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:03:13
Uchwała Nr XXIX/373/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:02:52
Uchwała Nr XXIX/374/21 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:02:25
Uchwała Nr XXIX/375/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:01:57
Uchwała Nr XXIX/376/21 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:01:32
Uchwała Nr XXIX/377/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:01:12
Uchwała Nr XXIX/378/21 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:00:53
Uchwała Nr XXIX/379/21 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Stargardzkiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 14:00:25
Uchwała Nr XXIX/380/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 13:59:51
Uchwała Nr XXIX/380/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 13:59:34
Uchwała Nr XXIX/380/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 13:59:29
Uchwała Nr XXIX/380/21 w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 13:59:19
Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXIX sesji w dniu 16 czerwca 2021 r. Natalia Szarżanowicz 2021-06-17 13:58:13
Uchwała Nr XXIX/380/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:11:41
Uchwała Nr XXIX/379/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:08:41
Uchwała Nr XXIX/378/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:07:57
Uchwała Nr XXIX/377/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:07:30
Uchwała Nr XXIX/376/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:06:59
Uchwała Nr XXIX/375/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:06:36
Uchwała Nr XXIX/374/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:06:08
Uchwała Nr XXIX/373/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:05:40
Uchwała Nr XXIX/372/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:05:16
Uchwała Nr XXIX/371/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:03:17
Uchwała Nr XXIX/370/21 Monika Rybicka 2021-06-17 10:02:29
XXIX Sesja Rady Powiatu Stargardzkiego - 16.06.2021 r. Monika Rybicka 2021-06-17 10:01:33
Protokół nr VI/5/21 z dnia 26 maja 2021 r. Monika Rybicka 2021-06-17 09:55:08
Zarządzenie Nr 71/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2021-06-17 08:54:30
Zarządzenie Nr 70/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2021 rok Anna Kamińska-Bryła 2021-06-17 08:53:56
Informacja o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Monika Rybicka 2021-06-16 15:02:46
Informacja o wydanych decyzjach o o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziałowywać na środowisko. - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-06-16 15:01:55
Informacja o wydanych decyzjach o o pozwoleniu na budowę obiektów mogących znacząco oddziałowywać na środowisko. - dokument usunięty Monika Rybicka 2021-06-16 15:00:13
Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne dokonana przez P4 Sp. z o.o.: STS0201_D Monika Rybicka 2021-06-16 13:24:15
Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami Marta Olczak 2021-06-15 13:41:39