Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARGARDZIE

  

Wejście do Starostwa Powiatowego w Stargardzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) znajduje się od ul. Bogusława IV.

Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej. W części budynku „A” i „C” umieszczone są windy dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy Biura Obsługi Urzędu/ Kancelaria Ogólna udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy.

Na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących wprowadzono możliwość powiększania obrazu  i tekstu. W górnej, środkowej części ekranu znajdują się odpowiednie ikony.

 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do kontaktu:

e-mail starostwo@powiatstargardzki.pl

tel./SMS +48 663 212 376

 

W celu umówienia wizyty w Starostwie Powiatowym w Stargardzie pracownicy Biura Obsługi Urzędu udzielą wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwieniu sprawy.

 

Pracownicy Urzędu, niezależnie od powyższych zapisów dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

INFORMACJE DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH, SŁABO WIDZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

  

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. posiadać orzeczenie o:

  1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Stargardzie wskazując sprawę, którą chcą załatwić.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej: starostwo@powiatstargardzki.pl
  2. telefonicznie / SMS pod numer:+48 663 212 376
  3. faksem pod numer: 91 48 04 801

 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.