Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia poniżej 130 000 złotych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie innych map do celów prawnych 2024-06-24 15:22:49
Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie opinii w formie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych w celu przeprowadzenia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 20-05-2024 r. o sygnaturze: NN.II.6812.10.2024.JN3. 2024-05-20 13:23:48
Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na Dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. O sygnaturze SU.271.1.3.2024.WT9 z dnia 04.04.2024 r. 2024-04-04 15:05:13
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2024-03-11 10:13:20
zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wznowienie subskrypcji Comodo Endpoint Manager + AEP licencja na okres 24 miesięcy” dla Powiatu Stargardzkiego 2024-02-01 15:49:21
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" z dnia 22.01.2024 r. 2024-01-22 10:39:25
Świadczenie usług psychologa w ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie - zaproszenie do składania ofert 2023-12-18 14:16:30
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" z dnia 13.12.2023 r. 2023-12-13 15:21:03
Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A4 monochromatycznego 2023-12-07 14:48:50
Zaproszenie do składania ofert na dostawę monitorów dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 2023-12-01 15:15:05
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 2023-11-27 12:28:13
Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego 2023-11-21 15:50:07
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" z dnia 21.11.2023 r. 2023-11-21 12:14:22
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia gastronomicznego na potrzeby Bursy Szkolnej w Stargardzie 2023-11-06 15:50:00
Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania "Odłowienie dzików z uśmierceniem w granicach administracyjnych miasta Stargard na terenach nieobjętych obwodami łowieckimi i obszarach wyłączonych z obwodów łowieckich" 2023-10-31 15:07:14
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem i zasilaczami awaryjnymi" dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. 2023-10-24 15:55:08
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" z dnia 11.10.2023 r. 2023-10-12 15:59:53
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących" z dnia 27.09.2023 r. 2023-09-28 08:08:32
Zaproszenie do ponownego składania ofert na „Dostawę subskrypcji usługi chmurowej do przechowywania i udostępniania plików” dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie w ramach realizacji grantu "Cyfrowy Powiat" 2023-09-15 14:58:15
Zaproszenia do składania ofert na dostawę skanerów w ramach realizacji grantu "Cyfrowy Powiat" 2023-09-14 11:29:21
Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę subskrypcji usługi chmurowej do przechowywania i udostępniania plików” dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 2023-09-11 15:39:28
Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie innych map do celów prawnych 2023-08-31 14:54:10
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Bursy Szkolnej w Stargardzie 2023-08-30 14:10:41
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". 2023-08-25 15:19:13
Zaproszenie do składania ofert na „Budowę wraz z uruchomieniem nowego portalu www Powiatu Stargardzkiego” dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 2023-08-09 14:51:53
ZAPROSZENIE do składania ofert na "Oprogramowanie do wideokonferencji- roczna subskrypcja" 2023-07-31 10:01:39
Zaproszenie do składania ofert "Dostawa zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym" 2023-07-19 08:34:48
ZAPROSZENIE do składania ofert na "Dostawę licencji dostępu do oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 User CAL" 2023-07-11 13:43:13
ZAPROSZENIE do składania ofert na "Dostawę licencji do oprogramowania Windows Serwer 2022" 2023-07-11 13:35:21
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2023-07-10 11:02:06
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2023-07-07 15:28:23
Zaproszenie do składania ofert na ,,Dostawę zestawu do wideokonferencji" dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 2023-06-23 15:36:26
Dostawa dwóch zapór sieciowych wraz z licencjami w ramach realizacji grantu "Cyfrowy Powiat" 2023-05-22 16:04:08
Zaproszenie do składania ofert na ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa" dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 2023-03-30 15:29:21
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologa w ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2023-03-24 13:44:30
Zaproszenie do składania ofert na ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa" dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 2023-02-10 11:20:14
Zaproszenie do składania ofert na najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2023-01-03 12:53:26
Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla wydziału Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2022-12-22 14:33:01
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologa dziecięcego w ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-12-21 08:31:57
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-11-23 10:23:16
Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-11-15 15:00:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków. Sporządzenie map do celów prawnych. Wznowienie znaków granicznych. 2022-10-26 13:07:58
Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie oraz wykonanie systemu oddymiania i dopowietrzania wraz z wydzieleniem strefy pożarowej w części B i C budynku Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-10-17 14:06:04
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie" 2022-07-12 15:20:56
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi prowadzenia klubu samopomocy Regionalnego Centrum Kryzysowego dla beneficjentów doświadczających kryzysu zdrowotnego 2022-06-21 14:33:50
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologa dziecięcego w ramach Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-06-14 13:24:39
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-05-31 15:47:51
Zaproszenie do składania ofert na dostawę oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-05-25 14:23:27
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi specjalisty ds. rodziny, w ramach klubu samopomocy Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-05-18 15:57:32
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę serwera pamięci masowej dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-05-06 13:26:05
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-05-02 14:29:25
Zaproszenie do składania ofert na dostawę dysków do macierzy dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-04-11 09:30:35
Dostawa wyposażenia meblowego dla Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie 2022-04-05 15:36:30
Zamówienie na wykonanie monitoringu na „Bobrowej Polanie” w Stargardzie -II post. 2022-03-29 12:46:31
Zamówienie na wykonanie monitoringu na „Bobrowej Polanie” w Stargardzie 2022-02-21 15:35:58
Zamówienie na wykonanie elementów małej architektury elementów rekreacyjno – turystycznych, urządzeń „Leśnej ścieżki zdrowia”, bezpiecznej nawierzchni pod elementy „Leśnej ścieżki zdrowia” 2022-02-18 15:40:02
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego 2022-02-15 15:26:54
Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 2021-11-23 12:12:43
Pełnienie funkcji geologa powiatowego 2021-11-23 11:59:59
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania II piętra części budynku B zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Składowej 2a, na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego 2021-07-27 14:13:29
Wyniki postępowania na wykonanie nadzoru inwestorskiego 2021-07-05 15:34:08
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021, 2022 2021-07-01 11:47:08
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nadzoru inwestorskiego 2021-06-24 11:58:24
Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasów 2021-06-15 13:33:57
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021, 2022 2021-05-21 09:27:52
Dostawa wyposażenia meblowego dla Regionalnego Centrum Kryzysowego, w ramach zadania pn. "Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" - wydatek: Wyposażenie Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego 2021-05-20 12:35:37
Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej pomiesczeń Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie. 2021-04-20 14:59:31
Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-03-24 11:31:35
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, w ramach zadania pn. ?Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie? ? wydatek: ?Wyposażenie stanowiska pracy specjalistów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego? 2021-03-18 14:48:33
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, w ramach zadania pn. ?Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie? ? wydatek: ?Wyposażenie stanowiska pracy specjalistów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego? 2021-02-25 15:53:12
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dostosowania części budynku ?B? położonego w Stargardzie, przy ulicy Składowej 2, z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe 2021-02-18 15:38:12
Dostawa sprzętu komputerowego, w ramach zadania pn. ?Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie? ? wydatek: ?Wyposażenie stanowiska pracy specjalistów Regionalnego Pogotowia Kryzysowego? 2021-02-12 10:13:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 10:13

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 10:13