Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019 ROK


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego. 2019-11-29 14:52:22
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Rafała Bodziocha działającego w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną polegaiącą na wprowadzaniu ścieków do wód powierzchniowych - rzeka Ina w km 56+050 z komunalnej oczyszczalni ścieków. położonej przy uli 2019-03-18 10:50:46
Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2019-03-14 14:57:27
Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2019-02-15 10:51:01
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego infromuje o organizowanym zgromadzeniu. 2019-01-28 13:22:00
Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w zakresie obsługi fotograficznej oraz wykonania Kroniki Powiatu za lata 2019-2020 2019-01-16 15:42:28
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 9 maja 2019 r. o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na kadencję 2019 -2022 2019-05-29 14:57:41
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2019-05-13 10:04:32
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE ZA LATA OBROTOWE 2019,2020. 2019-05-17 15:38:15
"Oferta na realizację zadania publicznego" 2019-07-10 11:32:08
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2019-08-27 08:11:14
Ogłoszenie Starosty Stargardzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019-2023 2019-09-19 13:56:22
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STARGRDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK 2020 2019-10-11 10:25:13
Zaproszenie do Komisji Konkursowej na Nieodpłatną Pomoc Prawną 2019-10-11 10:32:17
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotyczące postępowania administracyjnego. 2019-10-14 10:50:28
ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2019-10-25 12:29:51
ZARZĄD POWIATU STARGRDZKIEGO OGŁASZA OTWRTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2020-01-07 15:33:54
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-20 10:39:18
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-21 12:54:06
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP dotycząca postępowania administracyjnego. 2019-11-26 10:26:05
ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na wycenie szacunkowej pojazdów usunietych z dróg powiatu stargrdzkiego. 2019-11-26 15:51:12
ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosta Stargardzki zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i demontażu pojazdów, które zostały usunięte z dróg powiatu stargardzkiego. 2019-11-26 15:54:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Natalia Szarżanowicz

Data wytworzenia:
16 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Natalia Szarżanowicz

Data publikacji:
16 sty 2019, godz. 15:29

Osoba aktualizująca informacje

Monika Rybicka

Data aktualizacji:
23 lut 2021, godz. 09:12