Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Zamówień i Inwestycji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2022 r. 2022-01-17 18:28:28
Uchwała Nr 1913/21 w sprawie zawarcia ugody sądowej 2022-01-03 14:08:50
Uchwała Nr 1900/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2022-01-03 13:58:51
Uchwała Nr 1904/21 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2022-01-03 13:55:53
Uchwała Nr 1880/21 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" 2022-01-03 10:27:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 7 2021-12-30 09:58:20
Uchwała Nr 1863/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-12-22 14:50:19
Informacja o wyniku postępowania 2021-12-10 14:29:21
Uchwała Nr 1830/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2021-11-30 09:53:21
Uchwała Nr 1831/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-30 09:52:09
Uchwała Nr 1817/21 w sprawie zamówienia publicznego na ?Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-29 15:28:41
Zaproszenie do składania ofert 2021-11-23 12:18:37
Uchwała Nr 1803/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 10:10:38
Uchwała Nr 1804/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 10:09:56
Uchwała Nr 1777/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie" 2021-11-03 08:48:55
Uchwała Nr 1778/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych" 2021-11-03 08:47:05
Uchwała Nr 1779/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-03 08:46:28
Uchwała Nr 1767/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 08:19:15
Uchwała Nr 1771/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie kartograficznym wraz z zasileniem baz danych" 2021-11-03 08:16:39
Uchwała Nr 1740/21 w sprawie zamówienia publicznego na ?Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych? 2021-09-29 09:54:32
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 6 2021-09-16 14:55:53
Uchwała Nr 1736/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:35:53
Uchwała Nr 1728/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:28:21
Uchwała Nr 1724/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-09-15 12:21:08
Uchwała Nr 1725/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:20:27
Uchwała Nr 1713/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-31 09:33:57
Uchwała Nr 1696/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-31 09:31:08
Uchwała Nr 1694/21 w sprawie w zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-08-31 09:19:31
Uchwała Nr 1692/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-31 09:13:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 5 2021-08-03 15:58:26
Uchwała Nr 1674/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:08:07
Uchwała Nr 1675/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:07:30
Uchwała Nr 1676/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:06:49
Uchwała Nr 1659/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-03 10:51:40
Uchwała Nr 1651/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zamówienia na "Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzania lasów" 2021-08-03 10:44:25
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania II piętra części budynku B zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Składowej 2a, na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego 2021-07-27 14:13:29
Wyniki postępowania 2 2021-07-22 13:22:33
Uchwała Nr 1640/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-20 15:07:47
Uchwała Nr 1634/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów z gminy Chociwel wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów i zasileniem baz danych" 2021-07-15 15:28:02
Uchwała Nr 1635/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. ?Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego? 2021-07-15 15:27:23
Uchwała Nr 1619/21 w sprawie zamówienia na "Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzania lasów" 2021-07-15 15:24:43
Uchwała Nr 1620/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:23:58
Uchwała Nr 1616/21 w sprawie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych 2021-07-15 15:12:17
Uchwała Nr 1609/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:10:42
Uchwała Nr 1610/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 15:09:53
Uchwała Nr 1614/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:06:57
Uchwała Nr 1607/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 14:51:49
Uchwała Nr 1588/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Chociwel wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych" 2021-07-15 14:30:51
Uchwała Nr 1587/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 14:24:43
Uchwała Nr 1584/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 13:45:56
Wyniki postępowania 2021-07-15 08:11:56
Wyniki postępowania na wykonanie nadzoru inwestorskiego 2021-07-05 15:34:08
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 4 2021-06-29 15:06:36
Inf. z otwarcia ofert 2021-06-25 14:08:23
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nadzoru inwestorskiego 2021-06-24 11:58:24
Informacja o wyniku postępowania 2021-06-21 14:49:51
Odpowiedź na pytania 3 2021-06-21 14:01:04
Odpowiedź na pytania 2 2021-06-21 11:35:45
Odpowiedź na pytania 2021-06-17 14:10:08
Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami 2021-06-15 13:41:39
Uchwała Nr 1563/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-06-07 13:36:40
Uchwała Nr 1551/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-06-07 13:13:31
Uchwała Nr 1552/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-06-07 13:12:54
pyt i odp 2021-05-25 12:25:36
Zaproszenie do składania ofert 2021-05-20 12:43:16
Uchwała Nr 1524/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-05-07 13:18:41
Uchwała Nr 1525/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-05-07 13:15:36
Uchwała Nr 1526/21 w sprawie zamówienia na "Fizyczną, bezpośrednią ochronę mienia Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie" 2021-05-07 13:14:58
Uchwała Nr 1527/21 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2021-05-07 13:14:14
Uchwała Nr 1499/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-05-07 12:45:00
Uchwała Nr 1501/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-05-07 12:43:33
Uchwała Nr 1482/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-05-07 12:26:20
Uchwała Nr 1483/21 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Komisji przetargowej 2021-05-07 12:25:32
Uchwała Nr 1484/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie" 2021-05-07 12:24:45
Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej pomiesczeń Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie. 2021-04-20 14:59:31
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 3 2021-04-20 14:01:47
Uchwała Nr 1456/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-04-07 10:08:54
Wyniki postępowania 2021-04-02 14:50:23
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - aktualizacja 2 2021-03-30 14:57:56
Informacja o wyniku postępowania 2021-03-30 12:39:58
Odpowiedź na pytanie 2021-03-30 08:58:57
Zaproszenie do składania ofert 2021-03-24 11:34:03
Świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-03-24 11:31:35
Uchwała Nr 1432/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-03-19 13:41:30
Uchwała Nr 1433/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-03-19 13:40:47
Uchwała Nr 1413/21 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych 2021-03-19 13:27:42
Uchwała Nr 1417/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-03-19 13:24:42
Zaproszenie do składania ofert 2021-03-18 15:09:14
Informacja o wyniku postępowania - II cz. zam. 2021-03-18 10:16:24
Informacja o wyniku postępowania - II cz. 2021-03-18 09:24:33
Informacja o wyniku postępowania 2021-03-10 11:22:56
Informacja o wyniku postępowania 2021-03-08 12:47:39
Informacja o wyniku post - IV cz. zam. 2021-03-05 13:28:20
Informacja o wyniku post - IV cz. zam. 2021-03-05 13:20:46
pyt i odp - c.d. 2021-02-26 11:49:46
pyt i odp 2021-02-26 11:48:44
Zaproszenie do składania ofert 2021-02-25 16:04:36
Informacja o wyniku postępowania 2021-02-25 15:02:55
Informacja o wyniku postępowania 2021-02-25 14:59:13
Uchwała Nr 1397/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 2021-02-22 13:59:45
Uchwała Nr 1384/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-02-22 13:36:39
Zaproszenie do składania ofert 2021-02-18 15:40:03
pyt i odp 2021-02-17 13:44:19
pyt i odp 2021-02-17 13:38:36
Zaproszenie do składania ofert 2021-02-12 10:14:28
Zaproszenie do składania ofert 2021-02-11 15:57:58
Zarządzenie Nr 4/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań 2021-01-29 11:39:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. - akualizacja 2021-01-28 11:08:59
Uchwała Nr 1325/20 w sprawie rozliczenia końcowego umowy nr 736/ZPS-4/DPS/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. dot. dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-01-22 13:29:23
Uchwała Nr 1327/20 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie" 2021-01-22 13:27:53
Uchwała Nr 1322/20 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-01-22 13:22:44
Uchwała Nr 1311/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2021-01-22 13:19:41
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2021 r. 2021-01-15 12:32:51
Uchwała Nr 1298/20 w sprawie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana okien drewnianych na okna PVC 2021-01-12 15:33:10
Uchwała Nr 1291/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 2021-01-12 15:18:48
Uchwała Nr 1283/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 2021-01-12 15:14:21
Uchwała Nr 1284/20 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 2021-01-12 15:12:43
Uchwała Nr 1285/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego" 2021-01-12 15:11:46
Uchwała Nr 1276/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę zestawu urządzeń do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z ploterem" 2021-01-12 15:05:01
Uchwała Nr 1263/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" 2021-01-12 14:29:45
Uchwała Nr 1246/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego" 2021-01-12 14:10:33
informacja o wyniku 2020-12-15 15:35:11
inf. o wynikach 2020-12-10 15:50:45
inf. o wyniku 2020-12-08 14:59:51
inf. o wyniku 2020-12-08 14:54:16
Świadczenie usługi usuwania pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego 2020-12-04 15:18:55
Zaproszenie do składania ofert 2020-12-02 15:41:38
Zaproszenie do składania ofert 2020-11-30 15:56:31
Zaproszenie do składania ofert 2020-11-27 15:50:17
Uchwała Nr 1222/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2020-11-24 14:27:41
Uchwała Nr 1223/20 w sprawie upoważnienia Starosty Stargardzkiego do składania oświadczeń woli w zakresie udzielania zamówień publicznych 2020-11-24 14:27:07
Uchwała Nr 1224/20 w sprawie upoważnienia Wicestarosty do składania oświadczeń woli w zakresie udzielania zamówień publicznych 2020-11-24 14:26:39
Uchwała Nr 1225/20 w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli w zakresie udzielania zamówień publicznych 2020-11-24 14:26:12
Uchwała Nr 1236/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2020-11-24 14:09:27
Uchwała Nr 1237/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 2020-11-24 14:08:38
Uchwała Nr 1219/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę urządzeń przeznaczonych do utrzymania czystości?" 2020-11-24 12:56:02
Uchwała Nr 1213/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2020-11-24 12:52:34
Uchwała Nr 1214/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego" 2020-11-24 12:52:02
Uchwała Nr 1215/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2020-11-24 12:51:28
Uchwała Nr 1208/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę artykułów przeznaczonych do utrzymania czystości" 2020-11-24 12:49:16
Uchwała Nr 1209/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę urządzeń i środków higieny przeznaczonych do dezynfekcji rąk" 2020-11-24 12:48:42
Uchwała Nr 1184/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2020-11-24 12:17:13
Uchwała Nr 1151/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2020-11-24 12:03:03
Uchwała Nr 1152/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2020-11-24 12:02:30
Uchwała Nr 1153/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych" 2020-11-24 12:01:53
Uchwała Nr 1114/20 w sprawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Budowa pawilonu rehabilitacyjnego przy SPWZOZ w Stargardzie" 2020-11-24 11:13:20
Uchwała Nr 1115/20 w sprawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Remont łazienek i kuchni w Bursie Szkolnej w Stargardzie wraz z modernizacją wentylacji i utworzeniem izolatki" 2020-11-24 11:12:36
Uchwała Nr 1116/20 w sprawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa przyszkolnego boiska I LO w Stargardzie" 2020-11-24 11:11:22
Uchwała Nr 1117/20 w sprawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Przebudowa przyszkolnego boiska II LO w Stargardzie" 2020-11-24 11:10:22
Uchwała Nr 1118/20 w sprawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Stargardzie wraz z przebudową boiska przyszkolnego" 2020-11-24 11:09:47
Uchwała Nr 1101/20 w sprawie zamówienia na usługi społeczne pn. "Świadczenie usług pocztowych" 2020-11-24 11:01:25
inf. o wyniku - I cz. zam. 2020-11-18 14:33:29
inf. o unieważnieniu II cz. zam. 2020-11-18 14:32:23
Inf o wyniku - III cz. zam. 2020-11-10 15:27:47
Informacja o wyniku post 2020-11-09 14:11:45
Informacja o wyniku post 2020-11-09 14:01:22
Zaproszenie do składania ofert 2020-11-06 15:19:26
Zmiana zapisu 2020-11-03 13:57:05
zmiana opisu przed. zam. 2020-11-02 15:29:29
Zaproszenie do składania ofert 2020-10-29 15:07:12
Zaproszenie do składania ofert 2020-10-27 15:34:24
Uchwała Nr 1090/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2020-10-23 13:11:43
Informacja o udzieleniu zamówienia 2020-10-23 08:34:29
Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-16 13:57:42
Uchwała Nr 1090/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2020-09-22 15:27:04
Uchwała Nr 1080/20 w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 2020-09-22 14:56:38
Uchwała Nr 1053/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2020-09-02 11:29:15
Uchwała Nr 1054/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2020-09-02 11:28:29
Uchwała Nr 1042/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem" 2020-09-02 11:25:19
Uchwała Nr 1043/20 w sprawie zamówienia na "Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz słuchawek z mikrofonem" 2020-09-02 11:24:36
Uchwała Nr 1040/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2020-08-27 13:51:27
Uchwała Nr 999/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2020-07-31 13:40:00
Wynik postępowania 2020-06-24 15:19:21
Uchwała Nr 883/20 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2020-05-07 13:27:34
Informacja o wyniku post 2020-04-14 13:45:56
Uchwała Nr 845/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie?" 2020-03-27 13:01:41
Uchwała Nr 846/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2020-03-27 13:01:01
Uchwała Nr 847/20 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2020-03-27 13:00:02
Uchwała Nr 835/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego" 2020-03-27 10:37:20
Informacja o wyniku postępowania 2020-03-26 15:30:49
Uchwała Nr 811/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie" 2020-03-18 12:09:34
Uchwała Nr 812/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego" 2020-03-18 12:08:40
Uchwała Nr 803/20 w sprawie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego - siłowni oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym" 2020-03-06 13:52:43
Uchwała Nr 781/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2020-03-06 13:11:21
Uchwała Nr 782/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych" 2020-03-06 13:08:25
Uchwała Nr 783/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego" 2020-03-06 13:07:54
Uchwała Nr 750/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro 2020-02-21 14:18:14
Uchwała Nr 730/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych" 2020-02-05 13:30:54
Uchwała Nr 706/20 w sprawie realizacji zadania pn. "Wymiana dźwigu osobowego typu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" 2020-01-24 10:22:01
Uchwała Nr 707/20 w sprawie zamówienia na "Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego" 2020-01-24 10:21:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 2020-01-17 15:40:19
Informacja o wyniku post 2020-01-17 10:23:37
Zaproszenie do składania ofert 2019-12-31 08:36:25
Informacja o wyniku postępowania 2019-12-27 10:52:37
Uchwała Nr 658/19 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" 2019-12-27 09:23:07
Uchwała Nr 667/19 w sprawie zamówienia na "Dostawę sprzętu i oprogramowania do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru" 2019-12-27 09:16:53
Uchwała Nr 650/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" 2019-12-27 09:11:56
Uchwała Nr 639/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2019-12-27 08:58:07
Uchwała Nr 640/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na "Zagospodarowaniu terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2019-12-27 08:57:20
Informacja o wyniku postępowania 2019-12-20 08:41:27
Informacja o wyniku postępowania 2019-12-20 08:23:00
Uchwała Nr 623/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2019-12-11 11:02:17
Uchwała Nr 609/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie" 2019-12-11 10:46:23
Uchwała Nr 584/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PVC w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" 2019-11-28 12:51:58
Zaproszenie do składania ofert 2019-11-13 15:56:36
Uchwała Nr 570/19 w sprawie zamówienia pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PVC w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" 2019-11-13 10:22:04
Uchwała Nr 571/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2019-11-13 10:21:08
Uchwała Nr 572/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2019-11-13 10:20:34
Informacja o wyniku postępowania 2019-11-07 14:47:02
Uchwała Nr 535/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2019-10-23 14:36:15
Uchwała Nr 515/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie" 2019-10-15 08:45:36
Uchwała Nr 505/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych" 2019-10-08 08:29:21
Uchwała Nr 498/19 w sprawie zawarcia umowy na ?Odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny" 2019-09-20 14:31:54
Uchwała Nr 489/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" 2019-09-12 13:29:39
Uchwała Nr 460/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego" 2019-08-26 12:49:34
Uchwała Nr 461/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę energii cieplnej na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2019-08-26 12:48:55
Uchwała Nr 462/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę wody i odprowadzanie ścieków na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego?" 2019-08-26 12:48:20
Uchwała Nr 456/19 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)" 2019-08-26 12:17:38
Uchwała Nr 433/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" 2019-08-26 11:00:56
Uchwała Nr 421/19 Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)" 2019-07-30 12:29:52
Uchwała Nr 422/19 Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia pn. ?Wymiana okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" 2019-07-30 12:29:08
Uchwała Nr 396/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku" 2019-07-16 14:23:42
Uchwała Nr 403/19 w sprawie zamówienia pn. "Wymiana okien drewnianych na okna PCV w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie" 2019-07-16 14:09:57
zał. do Zaproszenia do składania ofert 2019-07-10 09:47:59
Uchwała Nr 393/19 w sprawie zamówienia publicznego na "Wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" 2019-07-02 12:29:21
Uchwała Nr 394/19 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach" 2019-07-02 12:26:48
Uchwała Nr 387/19 w sprawie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie" 2019-07-02 12:14:08
Uchwała Nr 377/19 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)" 2019-06-25 10:01:09