Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr 1939/22 w sprawie realizacji w 2022 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie 2022-01-26 10:48:29
Uchwała Nr 1926/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:40:31
Uchwała Nr 1927/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:40:05
Uchwała Nr 1928/21 w sprawie zmiany umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie 2022-01-03 14:39:15
Uchwała Nr 1929/21 w sprawie zmiany umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie 2022-01-03 14:38:42
Uchwała Nr 1930/21 w sprawie zmiany umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2022-01-03 14:38:05
Uchwała Nr 1931/21 w sprawie zmiany umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2022-01-03 14:37:33
Uchwała Nr 1932/21 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 2022-01-03 14:37:00
Uchwała Nr 1933/21 w sprawie unieważnienia konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 2022-01-03 14:36:24
Uchwała Nr 1934/21 w sprawie przyjęcia środka trwałego 2022-01-03 14:35:34
Uchwała Nr 1935/21 w sprawie przekazania środka trwałego 2022-01-03 14:35:07
Uchwała Nr 1924/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:30:56
Uchwała Nr 1925/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:30:15
Uchwała Nr 1914/21 w sprawie zmiany umowy 2022-01-03 14:28:16
Uchwała Nr 1915/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:27:45
Uchwała Nr 1916/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:27:19
Uchwała Nr 1917/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:26:55
Uchwała Nr 1918/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:26:22
Uchwała Nr 1919/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:25:57
Uchwała Nr 1920/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:25:31
Uchwała Nr 1921/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:25:05
Uchwała Nr 1922/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-03 14:24:38
Uchwała Nr 1923/21 w sprawie zmiany umowy 2022-01-03 14:24:10
Uchwała Nr 1905/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:20:43
Uchwała Nr 1906/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:20:17
Uchwała Nr 1907/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc listopad 2021 r 2022-01-03 14:19:47
Uchwała Nr 1908/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:18:55
Uchwała Nr 1909/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:18:23
Uchwała Nr 1910/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:17:48
Uchwała Nr 1911/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:16:01
Uchwała Nr 1912/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:09:49
Uchwała Nr 1913/21 w sprawie zawarcia ugody sądowej 2022-01-03 14:08:50
Uchwała Nr 1891/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXIV/418/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 roku 2022-01-03 14:07:21
Uchwała Nr 1892/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:06:31
Uchwała Nr 1893/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:05:54
Uchwała Nr 1894/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:05:24
Uchwała Nr 1895/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-01-03 14:03:52
Uchwała Nr 1896/21 w sprawie zawarcia umowy z prowadzącym stację demontażu pojazdów 2022-01-03 14:02:59
Uchwała Nr 1897/21 w sprawie zawarcia umowy z biegłym skarbowym 2022-01-03 14:02:21
Uchwała Nr 1898/21 w sprawie zawarcia umowy 2022-01-03 14:00:31
Uchwała Nr 1899/21 w sprawie zawarcia umowy 2022-01-03 13:59:29
Uchwała Nr 1900/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2022-01-03 13:58:51
Uchwała Nr 1901/21 w sprawie gotowości do realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" 2022-01-03 13:58:06
Uchwała Nr 1902/21 w sprawie zmiany Porozumienia zawartego z Gminą Miasto Szczecin 2022-01-03 13:57:22
Uchwała Nr 1903/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2021 roku 2022-01-03 13:56:43
Uchwała Nr 1904/21 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2022-01-03 13:55:53
Uchwała Nr 1889/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniający uchwałę nr XXXIV/414/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania 2022-01-03 11:23:15
Uchwała Nr 1890/21 sprawie zmiany porozumienia intencyjnego zawartego z Gminą Miastem Stargard 2022-01-03 11:22:13
Uchwała Nr 1883/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:20:23
Uchwała Nr 1884/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:19:18
Uchwała Nr 1885/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:18:31
Uchwała Nr 1886/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:17:59
Uchwała Nr 1887/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:17:28
Uchwała Nr 1888/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok 2022-01-03 11:16:53
Uchwała Nr 1871/21 w sprawie stanowiska do opinii komisji Rady Powiatu w przedmiocie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-01-03 10:33:08
Uchwała Nr 1872/21 w sprawie stanowiska do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2022-01-03 10:32:34
Uchwała Nr 1873/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dotacje 2022-01-03 10:31:58
Uchwała Nr 1874/21 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. 2022-01-03 10:31:18
Uchwała Nr 1875/21 w sprawie zawarcia umowy 2022-01-03 10:30:46
Uchwała Nr 1876/21 w sprawie zmiany umowy 2022-01-03 10:30:15
Uchwała Nr 1877/21 w sprawie zawarcia umowy 2022-01-03 10:29:42
Uchwała Nr 1878/21 w sprawie zawarcia umów z Gminą Dolice o udzielenie pomocy finansowej 2022-01-03 10:28:56
Uchwała Nr 1879/21 w sprawie zawarcia umowy 2022-01-03 10:27:42
Uchwała Nr 1880/21 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" 2022-01-03 10:27:04
Uchwała Nr 1881/21 w sprawie zawarcia umów w sprawie realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, D i F 2022-01-03 10:26:25
Uchwała Nr 1882/21 w sprawie zmiany umowy zawartej z Gminą Dolice 2022-01-03 10:25:30
Uchwała Nr 1869/A/21 w sprawie informacji z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie za rok 2021 2021-12-22 15:00:16
Uchwała Nr 1870/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-12-22 14:59:43
Uchwała Nr 1869/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:53:25
Uchwała Nr 1861/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:52:22
Uchwała Nr 1862/21 w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2022 rok 2021-12-22 14:51:01
Uchwała Nr 1863/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-12-22 14:50:19
Uchwała Nr 1864/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 2021-12-22 14:49:32
Uchwała Nr 1865/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 2021-12-22 14:48:58
Uchwała Nr 1866/21 w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Stargardzkiego 2021-12-22 14:47:52
Uchwała Nr 1867/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości do celów budowlanych 2021-12-22 14:46:25
Uchwała Nr 1868/21 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, gmina Stargard 2021-12-22 14:45:48
Uchwała Nr 1842/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXIII/409/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 listopada 2021 roku 2021-12-22 14:43:47
Uchwała Nr 1843/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-12-22 14:42:59
Uchwała Nr 1844/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:42:26
Uchwała Nr 1845/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:41:50
Uchwała Nr 1846/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2021 r. 2021-12-22 14:40:57
Uchwała Nr 1847/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:40:22
Uchwała Nr 1848/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:39:55
Uchwała Nr 1849/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:39:29
Uchwała Nr 1850/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-12-22 14:39:04
Uchwała Nr 1851/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2021-12-22 14:38:35
Uchwała Nr 1852/21 w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką na realizację w 2022 r. zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2021-12-22 14:38:01
Uchwała Nr 1853/21 w sprawie wyboru ofert i zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. 2021-12-22 14:37:09
Uchwała Nr 1854/21 w sprawie rozliczenia realizacji projektu w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" 2021-12-22 14:36:36
Uchwała Nr 1855/21 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:36:00
Uchwała Nr 1856/21 w sprawie złożenia wniosku partnerskiego o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:35:26
Uchwała Nr 1857/21 w sprawie złożenia wniosku partnerskiego o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:34:47
Uchwała Nr 1858/21 w sprawie podpisania umowy dostawy 2021-12-22 14:34:04
Uchwała Nr 1859/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-12-22 14:33:33
Uchwała Nr 1860/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-12-22 14:32:54
Uchwała Nr 1839/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Stargardzkiego 2021-11-30 11:10:15
Uchwała Nr 1840/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania 2021-11-30 11:09:35
Uchwała Nr 1841/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Stargardzkiego 2021-11-30 11:09:08
Uchwała Nr 1838/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2021-11-30 11:07:38
Uchwała Nr 1834/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 11:05:53
Uchwała Nr 1835/21 w sprawie zawarcia umowy zlecenia dotyczącej wykonywania czynności związanych z profesjonalną archiwizacją dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2021-11-30 11:01:48
Uchwała Nr 1836/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości do celów budowlanych 2021-11-30 10:42:10
Uchwała Nr 1837/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-11-30 10:41:34
Uchwała Nr 1833/21 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie 2021-11-30 10:07:02
Uchwała Nr 1832/21 w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-30 10:05:37
Uchwała Nr 1820/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 10:02:26
Uchwała Nr 1821/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 10:01:57
Uchwała Nr 1822/21 w sprawie uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard" 2021-11-30 10:00:49
Uchwała Nr 1823/21 w sprawie przystąpienia do programu pn. "Laboratoria Przyszłości" 2021-11-30 10:00:10
Uchwała Nr 1824/21 w sprawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 2021-11-30 09:59:31
Uchwała Nr 1825/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-11-30 09:58:51
Uchwała Nr 1826/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2021 roku 2021-11-30 09:55:35
Uchwała Nr 1827/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-11-30 09:54:58
Uchwała Nr 1828/21 w sprawie zawarcia porozumienia 2021-11-30 09:54:35
Uchwała Nr 1829/21 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kobylanka w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2021-11-30 09:54:02
Uchwała Nr 1830/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego" 2021-11-30 09:53:21
Uchwała Nr 1831/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-30 09:52:09
Uchwała Nr 1809/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-29 15:44:59
Uchwała Nr 1810/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-29 15:44:27
Uchwała Nr 1811/21 w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" 2021-11-29 15:39:36
Uchwała Nr 1812/21 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2021-11-29 15:38:39
Uchwała Nr 1813/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-11-29 15:38:00
Uchwała Nr 1814/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-11-29 15:37:34
Uchwała Nr 1815/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-11-29 15:37:05
Uchwała Nr 1816/21 w sprawie rozliczenia realizacji projektu w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" 2021-11-29 15:29:22
Uchwała Nr 1817/21 w sprawie zamówienia publicznego na ?Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-29 15:28:41
Uchwała Nr 1818/21 w sprawie podpisania aneksu nr 2 2021-11-29 15:27:48
Uchwała Nr 1819/21 w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego z Gminą Stargard 2021-11-29 14:59:33
Uchwała Nr 1794/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXII/400/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 października 2021 roku 2021-11-03 10:15:39
Uchwała Nr 1795/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 10:15:11
Uchwała Nr 1796/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 10:14:36
Uchwała Nr 1797/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2021 r. 2021-11-03 10:13:54
Uchwała Nr 1798/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-11-03 10:13:26
Uchwała Nr 1799/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r 2021-11-03 10:12:59
Uchwała Nr 1800/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-11-03 10:12:26
Uchwała Nr 1801/21 w sprawie zawarcia umowy ze Stargardzkim Stowarzyszeniem "JEDNAK MOŻNA" 2021-11-03 10:11:51
Uchwała Nr 1802/21 w sprawie zawarcia umowy nr 642/ZPS-4/DPS/2021 o dofinansowanie zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-11-03 10:11:11
Uchwała Nr 1803/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 10:10:38
Uchwała Nr 1804/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 10:09:56
Uchwała Nr 1805/21 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 2021-11-03 10:09:21
Uchwała Nr 1806/21 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa 2021-11-03 10:08:52
Uchwała Nr 1807/21 w sprawie przyjęcia środka trwałego 2021-11-03 10:07:11
Uchwała Nr 1808/21 w sprawie wydania opinii na realizację w zakresie dróg publicznych 2021-11-03 09:31:05
Uchwała Nr 1790/21 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022 2021-11-03 09:03:01
Uchwała Nr 1791/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-11-03 09:02:26
Uchwała Nr 1792/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-11-03 09:02:01
Uchwała Nr 1793/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy III kwartał 2021 roku 2021-11-03 09:01:35
Uchwała Nr 1773/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:51:35
Uchwała Nr 1774/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:51:02
Uchwała Nr 1775/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 2021-11-03 08:50:14
Uchwała Nr 1776/21 w sprawie akceptacji "Sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za rok szkolny 2020/2021" 2021-11-03 08:49:31
Uchwała Nr 1777/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie" 2021-11-03 08:48:55
Uchwała Nr 1778/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych" 2021-11-03 08:47:05
Uchwała Nr 1779/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-11-03 08:46:28
Uchwała Nr 1780/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-11-03 08:45:56
Uchwała Nr 1781/21 w sprawie zawarcia porozumień na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. 2021-11-03 08:44:06
Uchwała Nr 1782/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2021-11-03 08:43:18
Uchwała Nr 1783/21 w sprawie zawarcia aneksów do umów zleceń dotyczących wykonywania czynności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2021-11-03 08:42:37
Uchwała Nr 1784/21 w sprawie podpisania aneksu 2021-11-03 08:41:48
Uchwała Nr 1785/21 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-11-03 08:37:41
Uchwała Nr 1786/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-11-03 08:37:05
Uchwała Nr 1787/21 w sprawie informacji o wyniku przetargu 2021-11-03 08:36:22
Uchwała Nr 1788/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-11-03 08:35:54
Uchwała Nr 1789/21 w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego 2021-11-03 08:35:26
Uchwała Nr 1764/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:21:10
Uchwała Nr 1765/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:20:19
Uchwała Nr 1766/21 w sprawie dotacji dla OSP w Ińsku 2021-11-03 08:19:40
Uchwała Nr 1767/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie" 2021-11-03 08:19:15
Uchwała Nr 1768/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 08:18:42
Uchwała Nr 1769/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 08:18:03
Uchwała Nr 1770/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 08:17:07
Uchwała Nr 1771/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie kartograficznym wraz z zasileniem baz danych" 2021-11-03 08:16:39
Uchwała Nr 1772/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-11-03 08:15:59
Uchwała Nr 1752/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI/392/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 września 2021 roku 2021-11-03 08:09:06
Uchwała Nr 1753/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-11-03 08:08:01
Uchwała Nr 1754/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:07:25
Uchwała Nr 1755/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 07:43:53
Uchwała Nr 1756/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-11-03 07:38:34
Uchwała Nr 1757/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2021-11-03 07:38:01
Uchwała Nr 1758/21 w sprawie wydania opinii na realizację w zakresie dróg publicznych 2021-11-03 07:36:35
Uchwała Nr 1759/21 w sprawie zawarcia umowy z Trade Factory Tomasz Łocha dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przebudowie drogi powiatowej 1704Z 2021-11-03 07:36:00
Uchwała Nr 1760/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 07:35:20
Uchwała Nr 1761/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 07:34:52
Uchwała Nr 1762/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-11-03 07:34:27
Uchwała Nr 1763/21 w sprawie zawarcia aneksu 2021-11-03 07:33:55
Uchwała Nr 1746/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 2021 r 2021-09-29 10:02:33
Uchwała Nr 1747/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji programu "Aktywny samorząd" 2021-09-29 10:01:45
Uchwała Nr 1748/21 w sprawie zawarcia aneksu 2021-09-29 09:59:00
Uchwała Nr 1749/21 w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" 2021-09-29 09:58:10
Uchwała Nr 1750/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały 2021-09-29 09:57:45
Uchwała Nr 1751/21 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-09-29 09:57:21
Uchwała Nr 1737/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-29 09:56:10
Uchwała Nr 1738/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-09-29 09:55:36
Uchwała Nr 1739/21 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2021-09-29 09:55:09
Uchwała Nr 1740/21 w sprawie zamówienia publicznego na ?Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych? 2021-09-29 09:54:32
Uchwała Nr 1741/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-09-29 09:53:50
Uchwała Nr 1742/21 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych tj. modernizacji napowietrznej linii 400kV Morzyczyn-Dunowo 2021-09-29 09:53:19
Uchwała Nr 1743/21 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych tj. modernizacji napowietrznej linii 400kV Krajnik-Morzyczyn 2021-09-29 09:52:50
Uchwała Nr 1744/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-09-29 09:52:20
Uchwała Nr 1745/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-29 09:51:48
Uchwała Nr 1736/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:35:53
Uchwała Nr 1729/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:34:39
Uchwała Nr 1730/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:34:12
Uchwała Nr 1731/21 w sprawie opinii do planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław" 2021-09-15 12:33:36
Uchwała Nr 1732/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o aneks do umowy 2021-09-15 12:32:48
Uchwała Nr 1733/21 w sprawie przystąpienia do projektu "Aktywna tablica" 2021-09-15 12:32:14
Uchwała Nr 1734/21 w sprawie zmiany porozumienia zawartego z Gminą Miasto Szczecin 2021-09-15 12:31:32
Uchwała Nr 1735/21 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2021 roku 2021-09-15 12:31:00
Uchwała Nr 1726/21 w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra 2021-09-15 12:29:28
Uchwała Nr 1727/21 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2021-09-15 12:28:54
Uchwała Nr 1728/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:28:21
Uchwała Nr 1714/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:27:03
Uchwała Nr 1715/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:26:35
Uchwała Nr 1716/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-09-15 12:26:04
Uchwała Nr 1717/21 w sprawie zawarcia umów na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2021-09-15 12:25:22
Uchwała Nr 1718/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-15 12:24:22
Uchwała Nr 1719/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Pyrzyckiego 2021-09-15 12:23:48
Uchwała Nr 1720/21 w sprawie uzgodnienia projektu montażu lampy solarnej w pasie działki drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 133/23 obręb Kania Gmina Chociwel 2021-09-15 12:23:18
Uchwała Nr 1721/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości do celów budowlanych 2021-09-15 12:22:40
Uchwała Nr 1722/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-09-15 12:22:12
Uchwała Nr 1723/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 2021-09-15 12:21:45
Uchwała Nr 1724/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-09-15 12:21:08
Uchwała Nr 1725/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-09-15 12:20:27
Uchwała Nr 1699/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXX/386/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku 2021-08-31 10:08:34
Uchwała Nr 1700/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-08-31 10:07:47
Uchwała Nr 1701/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:48:44
Uchwała Nr 1702/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Praktyka na 5 z plusem" 2021-08-31 09:48:00
Uchwała Nr 1703/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-08-31 09:47:16
Uchwała Nr 1704/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-08-31 09:46:52
Uchwała Nr 1705/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-08-31 09:46:31
Uchwała Nr 1706/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-08-31 09:46:03
Uchwała Nr 1707/21 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dolicach 2021-08-31 09:45:41
Uchwała Nr 1708/21 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń 2021-08-31 09:44:36
Uchwała Nr 1709/21 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń na ekipowe pobieranie krwi 2021-08-31 09:44:04
Uchwała Nr 1710/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-08-31 09:43:34
Uchwała Nr 1711/21 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2021-08-31 09:43:06
Uchwała Nr 1712/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-08-31 09:34:28
Uchwała Nr 1713/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-31 09:33:57
Uchwała Nr 1695/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 2021 r. 2021-08-31 09:31:47
Uchwała Nr 1696/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-31 09:31:08
uchwałę Nr 1697/21 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2021-08-31 09:30:25
Uchwała Nr 1698/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Stargard 2021-08-31 09:24:20
Uchwała Nr 1693/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/6 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-08-31 09:20:10
Uchwała Nr 1694/21 w sprawie w zamówienia publicznego na "Bankową obsługę budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-08-31 09:19:31
Uchwała Nr 1685/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:18:11
Uchwała Nr 1686/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:17:25
Uchwała Nr 1687/21 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 2021-08-31 09:16:56
Uchwała Nr 1688/21 w sprawie w rozliczenia realizacji projektu w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" 2021-08-31 09:16:17
Uchwała Nr 1690/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 2021-08-31 09:14:54
Uchwała Nr 1691/21 w sprawie wyrażenia opinii o przekazaniu zadania zarządzania drogą powiatową nr 1775Z na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1714Z do granicy Powiatu 2021-08-31 09:14:13
Uchwała Nr 1677/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-06 13:47:23
Uchwała Nr 1678/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-06 13:46:52
Uchwała Nr 1679/21 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za II kwartał 2021 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-08-06 13:46:20
Uchwała Nr 1680/21 w sprawie umowy zlecenia 2021-08-06 13:33:23
Uchwała Nr 1681/21 w sprawie zawarcia umów zlecenia 2021-08-06 13:32:55
Uchwała Nr 1682/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-08-06 13:32:29
Uchwała Nr 1683/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-08-06 13:31:56
Uchwała Nr 1684/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-08-06 13:31:28
Uchwała Nr 1671/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy 2021-08-03 11:10:04
Uchwała Nr 1672/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy placówki doskonalenia nauczycieli 2021-08-03 11:09:36
Uchwała Nr 1673/21 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie 2021-08-03 11:09:07
Uchwała Nr 1674/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:08:07
Uchwała Nr 1675/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:07:30
Uchwała Nr 1676/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę samochodu osobowego dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-08-03 11:06:49
Uchwała Nr 1660/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 11:05:00
Uchwała Nr 1661/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 11:04:24
Uchwała Nr 1662/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-08-03 11:03:54
Uchwała Nr 1663/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za II kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-08-03 11:03:13
Uchwała Nr 1664/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-08-03 11:02:25
Uchwała Nr 1665/21 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu 2021-08-03 11:01:29
Uchwała Nr 1666/21 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych 2021-08-03 11:00:57
Uchwała Nr 1667/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-08-03 11:00:15
Uchwała Nr 1668/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/9 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-08-03 10:59:42
Uchwała Nr 1669/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości do celów budowlanych 2021-08-03 10:58:11
Uchwała Nr 1670/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2021-08-03 10:57:37
Uchwała Nr 1659/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-08-03 10:51:40
Uchwała Nr 1645/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 10:49:49
Uchwała Nr 1646/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2021 r. 2021-08-03 10:49:18
Uchwała Nr 1647/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-08-03 10:48:48
Uchwała Nr 1648/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-08-03 10:48:16
Uchwała Nr 1649/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 10:47:25
Uchwała Nr 1650/21 w sprawie przeprowadzenia czynności związanych z wyborem firmy audytorskiej 2021-08-03 10:46:53
Uchwała Nr 1651/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zamówienia na "Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzania lasów" 2021-08-03 10:44:25
Uchwała Nr 1652/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-08-03 10:42:31
Uchwała Nr 1653/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2021 roku 2021-08-03 10:42:00
Uchwała Nr 1654/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-08-03 10:41:23
Uchwała Nr 1655/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-08-03 10:40:55
Uchwała Nr 1656/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-08-03 10:40:27
Uchwała Nr 1657/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Pyrzyckiego 2021-08-03 10:39:56
Uchwała Nr 1658/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu Pyrzyckiego 2021-08-03 10:39:22
Uchwała Nr 1637/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-20 15:09:17
Uchwała Nr 1638/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-20 15:08:48
Uchwała Nr 1639/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2021 roku 2021-07-20 15:08:16
Uchwała Nr 1640/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-20 15:07:47
Uchwała Nr 1641/21 w sprawie upoważnienia 2021-07-20 15:07:09
Uchwała Nr 1642/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2021-07-20 15:06:41
Uchwała Nr 1643/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie powiatu Goleniowskiego 2021-07-20 15:06:10
Uchwała Nr 1644/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-20 15:05:35
Uchwała Nr 1636/21 w sprawie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2021-07-15 15:29:34
Uchwała Nr 1634/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie bazy danych GESUT, bazy danych BDOT500 w skalach 1:500-1:5000 dla obrębów z gminy Chociwel wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów i zasileniem baz danych" 2021-07-15 15:28:02
Uchwała Nr 1635/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. ?Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego? 2021-07-15 15:27:23
Uchwała Nr 1617/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 15:25:47
Uchwała Nr 1618/21 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-07-15 15:25:15
Uchwała Nr 1619/21 w sprawie zamówienia na "Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzania lasów" 2021-07-15 15:24:43
Uchwała Nr 1620/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:23:58
Uchwała Nr 1621/21 w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z rocznej realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" za 2020 r. 2021-07-15 15:23:22
Uchwała Nr 1622/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-07-15 15:22:16
Uchwała Nr 1623/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-07-15 15:21:53
Uchwała Nr 1624/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 2021-07-15 15:21:29
Uchwała Nr 1625/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ?Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 2020 2021-07-15 15:20:54
Uchwała Nr 1626/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rodzina-najlepszą inwestycją" 2021-07-15 15:20:10
Uchwała Nr 1627/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rodzina-najlepszą inwestycją" 2021-07-15 15:19:38
Uchwała Nr 1628/21 w sprawie upoważnienia 2021-07-15 15:18:59
Uchwała Nr 1629/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-15 15:18:20
Uchwała Nr 1630/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-15 15:17:57
Uchwała Nr 1631/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-07-15 15:17:30
Uchwała Nr 1632/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2021-07-15 15:17:02
Uchwała Nr 1633/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-15 15:14:51
Uchwała Nr 1615/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 15:12:49
Uchwała Nr 1616/21 w sprawie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych 2021-07-15 15:12:17
Uchwała Nr 1609/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:10:42
Uchwała Nr 1610/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 15:09:53
Uchwała Nr 1611/21 w sprawie zabezpieczenia 3 miejsc - schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży, mieszkanek powiatu stargardzkiego w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Poczerninie 2021-07-15 15:08:48
Uchwała Nr 1612/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Suchań o udzieleniu pomocy finansowej 2021-07-15 15:08:15
Uchwała Nr 1613/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Gminy Miasto Stargard 2021-07-15 15:07:45
Uchwała Nr 1614/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 15:06:57
Uchwała Nr 1608/21 w sprawie przyjęcia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w obszarze B, D i F "Programu wyrównywania różnic między regionami III" 2021-07-15 15:02:36
Uchwała Nr 1596/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2021 r. 2021-07-15 15:00:30
Uchwała Nr 1597/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:59:30
Uchwała Nr 1598/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:58:57
Uchwała Nr 1599/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-07-15 14:58:18
Uchwała Nr 1600/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dotacje 2021-07-15 14:57:37
Uchwała Nr 1601/21 w sprawie przeprowadzenia czynności związanych z wyborem firmy audytorskiej 2021-07-15 14:56:53
Uchwała Nr 1602/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-07-15 14:56:25
Uchwała Nr 1603/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-07-15 14:55:56
Uchwała Nr 1604/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-07-15 14:55:05
Uchwała Nr 1605/21 w sprawie przyjęcia protokołu uzgodnień 2021-07-15 14:53:30
Uchwała Nr 1606/21 w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa 2021-07-15 14:52:26
Uchwała Nr 1607/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Dostawa dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 14:51:49
Uchwała Nr 1589/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXIX/377/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 czerwca 2021 roku 2021-07-15 14:47:36
Uchwała Nr 1590/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:46:27
Uchwała Nr 1591/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:45:55
Uchwała Nr 1592/21 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2021-07-15 14:44:30
Uchwała Nr 1595/21 w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego z Gminą Stara Dąbrowa 2021-07-15 14:37:22
Uchwała Nr 1594/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-15 14:34:13
Uchwała Nr 1593/21 zmieniająca uchwałę Nr 1547/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stargard o udzieleniu pomocy finansowej 2021-07-15 14:32:42
Uchwała Nr 1588/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Chociwel wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wraz z zasileniem baz danych" 2021-07-15 14:30:51
Uchwała Nr 1585/21 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka obręb Jęczydół 2021-07-15 14:26:21
Uchwała Nr 1586/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2021-07-15 14:25:48
Uchwała Nr 1587/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-07-15 14:24:43
Uchwała Nr 1580/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-07-15 13:48:01
Uchwała Nr 1581/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół 2021-07-15 13:47:32
Uchwała Nr 1582/21 w sprawie podpisania Aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-07-15 13:47:00
Uchwała Nr 1583/21 w sprawie przeprowadzenia czynności związanych z wyborem firmy audytorskiej 2021-07-15 13:46:26
Uchwała Nr 1584/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-07-15 13:45:56
Uchwała Nr 1578/21 w sprawie raportu o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok 2021-06-07 13:47:51
Uchwała Nr 1579/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 r. 2021-06-07 13:47:21
Uchwała Nr 1568/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVIII/363/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 maja 2021 roku 2021-06-07 13:46:13
Uchwała Nr 1569/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-06-07 13:45:11
Uchwała Nr 1570/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:44:36
Uchwała Nr 1571/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:44:06
Uchwała Nr 1572/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2020 podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-06-07 13:43:34
Uchwała Nr 1573/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-07 13:43:02
Uchwała Nr 1574/21 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I kwartał 2021 r. 2021-06-07 13:42:27
Uchwała Nr 1575/21 w sprawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 2021-06-07 13:41:18
Uchwała Nr 1576/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dotacje 2021-06-07 13:40:38
Uchwała Nr 1577/21 w sprawie zawarcia umowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 2021-06-07 13:40:05
Uchwała Nr 1560/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2021 r. 2021-06-07 13:38:28
Uchwała Nr 1561/21 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Powiatu Stargardzkiego 2021-06-07 13:37:54
Uchwała Nr 1562/21 w sprawie przeprowadzenia czynności związanych z wyborem firmy audytorskiej 2021-06-07 13:37:13
Uchwała Nr 1563/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-06-07 13:36:40
Uchwała Nr 1564/21 w sprawie zmiany porozumienia zawartego z Powiatem Choszczeńskim 2021-06-07 13:36:01
Uchwała Nr 1565/21 w sprawie umowy użyczenia 2021-06-07 13:35:32
Uchwała Nr 1566/21 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Storkowo gmina Ińsko 2021-06-07 13:35:00
Uchwała Nr 1567/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-06-07 13:34:26
Uchwała Nr 1553/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok 2021-06-07 13:31:44
Uchwała Nr 1554/21 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko obejmującego część obrębu Storkowo 2021-06-07 13:31:05
Uchwała Nr 1555/21 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 5 400 000 zł 2021-06-07 13:30:30
Uchwała Nr 1556/21 w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych 2021-06-07 13:29:56
Uchwała Nr 1557/21 w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych 2021-06-07 13:29:22
Uchwała Nr 1558/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-06-07 13:28:36
Uchwała Nr 1559/21 w sprawie zmiany umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021-06-07 13:28:01
Uchwała Nr 1538/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:47
Uchwała Nr 1538/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:41
Uchwała Nr 1539/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:11
Uchwała Nr 1540/21 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2021-06-07 13:25:40
Uchwała Nr 1541/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-06-07 13:25:05
Uchwała Nr 1542/21 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2021-06-07 13:24:32
Uchwała Nr 1543/21 w sprawie realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego 2021-06-07 13:24:00
Uchwała Nr 1544/21 w sprawie udzielenia upoważnienia 2021-06-07 13:23:30
Uchwała Nr 1545/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa 2021-06-07 13:22:57
Uchwała Nr 1546/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-06-07 13:17:02
Uchwała Nr 1547/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stargard o udzieleniu pomocy finansowej 2021-06-07 13:16:03
Uchwała Nr 1548/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dolice o udzieleniu pomocy finansowej 2021-06-07 13:15:33
Uchwała Nr 1549/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dolice o udzieleniu pomocy finansowej 2021-06-07 13:14:59
Uchwała Nr 1550/21 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto 2021-06-07 13:14:08
Uchwała Nr 1551/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-06-07 13:13:31
Uchwała Nr 1552/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-06-07 13:12:54
Uchwała Nr 1530/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:11:26
Uchwała Nr 1531/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:11:00
Uchwała Nr 1532/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-06-07 13:10:27
Uchwała Nr 1533/21 w sprawie zawarcia umów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2021-06-07 13:09:53
Uchwała Nr 1534/21 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2021-06-07 13:09:15
Uchwała Nr 1535/21 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia nieruchomości do celów budowlanych 2021-06-07 13:08:48
Uchwała Nr 1536/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z DINO POLSKA S.A na przebudowę drogi powiatowej 1704Z 2021-06-07 13:08:13
Uchwała Nr 1537/21 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa 2021-06-07 13:07:35
Uchwała Nr 1505/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVII/354/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku 2021-05-07 13:33:16
Uchwała Nr 1506/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:32:29
Uchwała Nr 1507/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:28:16
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:27:50
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:27:40
Uchwała Nr 1509/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-05-07 13:26:59
Uchwała Nr 1510/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2021 r 2021-05-07 13:26:05
Uchwała Nr 1511/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. 2021-05-07 13:25:40
Uchwała Nr 1512/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-05-07 13:25:04
Uchwała Nr 1513/21 w sprawie założenia rachunku bankowego 2021-05-07 13:24:08
Uchwała Nr 1514/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 13:23:40
Uchwała Nr 1515/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki 2021-05-07 13:23:15
Uchwała Nr 1516/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 13:22:46
Uchwała Nr 1517/21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2021-05-07 13:22:17
Uchwała Nr 1518/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 2021-05-07 13:21:51
Uchwała Nr 1519/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 13:21:24
Uchwała Nr 1520/21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówki 2021-05-07 13:20:58
Uchwała Nr 1521/21 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 13:20:21
Uchwała Nr 1522/21 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie 2021-05-07 13:19:50
Uchwała Nr 1523/21 w sprawie podpisania Aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-05-07 13:19:16
Uchwała Nr 1524/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie" 2021-05-07 13:18:41
Uchwała Nr 1525/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę dwóch samochodów dla Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego" 2021-05-07 13:15:36
Uchwała Nr 1526/21 w sprawie zamówienia na "Fizyczną, bezpośrednią ochronę mienia Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie" 2021-05-07 13:14:58
Uchwała Nr 1527/21 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2021-05-07 13:14:14
Uchwała Nr 1528/21 w sprawie umowy dotacyjnej na realizację projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" 2021-05-07 13:13:38
Uchwała Nr 1529/21 w sprawie sprzedaży zbędnego składnika majątku Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-05-07 13:12:58
Uchwała Nr 1504/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-05-07 13:09:48
Uchwała Nr 1503/21 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" ze środków PFRON w 2021 roku 2021-05-07 13:07:10
Uchwała Nr 1502/21 w sprawie wniosku o przekazanie darowizny 2021-05-07 13:05:39
Uchwała Nr 1486/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:55:20
Uchwała Nr 1487/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:54:18
Uchwała Nr 1488/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:53:42
Uchwała Nr 1489/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy I kwartał 2021 roku 2021-05-07 12:53:10
Uchwała Nr 1490/21 w sprawie uwag do projektu Strategii Rozwoju Stargard 2030 2021-05-07 12:52:28
Uchwała Nr 1491/21 w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 2021-05-07 12:52:00
Uchwała Nr 1492/21 w sprawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 2021-05-07 12:51:31
Uchwała Nr 1493/21 w sprawie realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego 2021-05-07 12:51:00
Uchwała Nr 1494/21 w sprawie realizacji planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego 2021-05-07 12:50:28
Uchwała Nr 1495/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji pilotażowego programu pn. ?Aktywny samorząd? w 2020 r." 2021-05-07 12:49:54
Uchwała Nr 1497/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-05-07 12:46:16
Uchwała Nr 1498/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-05-07 12:45:33
Uchwała Nr 1499/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-05-07 12:45:00
Uchwała Nr 1500/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/4 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-05-07 12:44:08
Uchwała Nr 1501/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-05-07 12:43:33
Uchwała Nr 1485/21 w sprawie korekty wystąpienia dotyczącej uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" 2021-05-07 12:35:01
Uchwała Nr 1470/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:33:20
Uchwała Nr 1471/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:32:52
Uchwała Nr 1472/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-05-07 12:32:22
Uchwała Nr 1473/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 12:31:41
Uchwała Nr 1474/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół 2021-05-07 12:30:47
Uchwała Nr 1475/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2021-05-07 12:30:17
Uchwała Nr 1476/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki 2021-05-07 12:29:45
Uchwała Nr 1477/21 w sprawie podpisania Aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie 2021-05-07 12:29:10
Uchwała Nr 1478/21 w sprawie podpisania Aneksu do umowy o finansowaniu kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-05-07 12:28:40
Uchwała Nr 1479/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie powiatu Goleniowskiego 2021-05-07 12:28:04
Uchwała Nr 1480/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie powiatu Goleniowskiego 2021-05-07 12:27:32
Uchwała Nr 1481/21 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zniesienia prawa współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynku 2021-05-07 12:26:50
Uchwała Nr 1482/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-05-07 12:26:20
Uchwała Nr 1483/21 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych oraz przyjęcia Regulaminu Komisji przetargowej 2021-05-07 12:25:32
Uchwała Nr 1484/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie" 2021-05-07 12:24:45
Uchwała Nr 1466/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:36:45
Uchwała Nr 1467/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-04-07 10:36:07
Uchwała Nr 1468/21 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dotacje 2021-04-07 10:35:30
Uchwała Nr 1469/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie 2021-04-07 10:35:00
Uchwała Nr 1461/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVI/345/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 marca 2021 roku 2021-04-07 10:21:40
Uchwała Nr 1462/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-04-07 10:18:21
Uchwała Nr 1463/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:17:46
Uchwała Nr 1464/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:17:17
Uchwała Nr 1465/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-07 10:16:14
Uchwała Nr 1457/21 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z materiałami dodatkowymi 2021-04-07 10:14:14
Uchwała Nr 1458/21 opiniującą projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-07 10:11:31
Uchwała Nr 1459/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-07 10:11:04
Uchwała Nr 1460/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-04-07 10:10:29
Uchwała Nr 1456/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-04-07 10:08:54
Uchwała Nr 1447/21 w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu 2021-04-07 10:04:25
Uchwała Nr 1448/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 2021-04-07 10:03:48
Uchwała Nr 1449/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu kontroli 2021-04-07 10:02:31
Uchwała Nr 1450/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w 2020 r. 2021-04-07 10:02:00
Uchwała Nr 1451/21 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-04-07 10:01:26
Uchwała Nr 1452/21 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-04-07 10:00:06
Uchwała Nr 1453/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-04-07 09:59:41
Uchwała Nr 1454/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-04-07 09:57:22
Uchwała Nr 1455/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-04-07 09:56:47
Uchwała Nr 1445/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2020 rok 2021-04-07 09:55:31
Uchwała Nr 1446/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-04-07 09:54:40
Uchwała Nr 1434/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 09:53:24
Uchwała Nr 1435/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 09:52:51
Uchwała Nr 1436/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 2021 r. 2021-04-07 09:52:21
Uchwała Nr 1437/21 w sprawie przyjęcia korekt zbiorczych sprawozdań budżetowych 2021-04-07 09:32:45
Uchwała Nr 1438/21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora 2021-04-07 09:31:31
Uchwała Nr 1439/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeniach 2021-04-07 09:30:28
Uchwała Nr 1440/21 w sprawie zawarcia aneksów do umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 r. 2021-04-07 09:29:47
Uchwała Nr 1441/21 w sprawie zawarcia aneksów do umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. 2021-04-07 09:29:15
Uchwała Nr 1442/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-04-07 09:26:43
Uchwała Nr 1443/21 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 2021-04-07 09:20:29
Uchwała Nr 1444/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-04-07 09:19:44
Uchwała Nr 779/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2021-04-07 08:53:30
Uchwała Nr 1426/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-03-19 13:45:24
Uchwała Nr 1427/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli w zakresie dokumentacji VAT przeprowadzonych przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2021-03-19 13:44:53
Uchwała Nr 1428/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2020 rok 2021-03-19 13:44:21
Uchwała Nr 1429/21 w sprawie wyrażenia woli 2021-03-19 13:43:12
Uchwała Nr 1430/21 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2021 roku 2021-03-19 13:42:50
Uchwała Nr 1431/21 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych o zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych na 2021 rok 2021-03-19 13:42:06
Uchwała Nr 1432/21 w sprawie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)" 2021-03-19 13:41:30
Uchwała Nr 1433/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-03-19 13:40:47
Uchwała Nr 1418/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-03-19 13:39:02
Uchwała Nr 1419/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc styczeń 2021 r. 2021-03-19 13:38:33
Uchwała Nr 1420/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu kontroli 2021-03-19 13:38:03
Uchwała Nr 1421/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-03-19 13:37:24
Uchwała Nr 1422/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-03-19 13:36:58
Uchwała Nr 1423/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Stara Dąbrowa o udzieleniu pomocy finansowej 2021-03-19 13:36:34
Uchwała Nr 1424/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Miasto Stargard o udzieleniu pomocy finansowej 2021-03-19 13:36:09
Uchwała Nr 1425/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylanka o udzieleniu pomocy finansowej 2021-03-19 13:35:38
Uchwała Nr 1408/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-03-19 13:34:11
Uchwała Nr 1409/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-03-19 13:33:39
Uchwała Nr 1410/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za 2020 rok 2021-03-19 13:32:47
Uchwała Nr 1411/21 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 2021-03-19 13:32:12
Uchwała Nr 1412/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dotacje 2021-03-19 13:28:14
Uchwała Nr 1413/21 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych 2021-03-19 13:27:42
Uchwała Nr 1414/21 w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" 2021-03-19 13:27:09
Uchwała Nr 1415/21 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 2021-03-19 13:25:41
Uchwała Nr 1416/21 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 2021-03-19 13:25:17
Uchwała Nr 1417/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-03-19 13:24:42
Uchwała Nr 1394/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXV/333/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 lutego 2021 roku 2021-02-22 14:01:08
Uchwała Nr 1395/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 14:00:43
Uchwała Nr 1396/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 14:00:14
Uchwała Nr 1397/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Modernizację toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 2021-02-22 13:59:45
Uchwała Nr 1398/21 w sprawie wystąpienia o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2021 r. 2021-02-22 13:59:01
Uchwała Nr 1399/21 w sprawie zaopiniowania Standardów działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie 2021-02-22 13:58:14
Uchwała Nr 1400/21 w sprawie upoważnienia 2021-02-22 13:57:44
Uchwała Nr 1401/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-02-22 13:57:19
Uchwała Nr 1402/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-02-22 13:56:52
Uchwała Nr 1403/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Powiatu Goleniowskiego 2021-02-22 13:56:24
Uchwała Nr 1404/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 13:55:54
Uchwała Nr 1405/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 13:55:25
Uchwała Nr 1406/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 13:55:01
Uchwała Nr 1407/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 13:54:34
Uchwała Nr 1388/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb- ZN, Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2020 roku 2021-02-22 13:46:56
Uchwała Nr 1389/21 w sprawie finansowania eksperymentu pedagogicznego 2021-02-22 13:46:21
Uchwała Nr 1390/21 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stargardzki w roku szkolnym 2021/2022 2021-02-22 13:45:54
Uchwała Nr 1391/21 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Choszczeńskim 2021-02-22 13:45:20
Uchwała Nr 1392/21 w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku ruchomego Gminie Kobylanka 2021-02-22 13:44:50
Uchwała Nr 1393/21 w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2021 roku 2021-02-22 13:44:17
Uchwała Nr 1387/21 w sprawie akceptacji "Informacji Zarządu Powiatu o funkcjonowaniu Bursy Szkolnej w Stargardzie za 2020 r." 2021-02-22 13:43:02
Uchwała Nr 1375/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji projektu "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 2021-02-22 13:41:32
Uchwała Nr 1376/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-02-22 13:40:26
Uchwała Nr 1377/21 w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 2021-02-22 13:39:53
Uchwała Nr 1378/21 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 2021-02-22 13:39:22
Uchwała Nr 1379/21 w sprawie upoważnienia 2021-02-22 13:38:54
Uchwała Nr 1380/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-02-22 13:38:30
Uchwała Nr 1381/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-02-22 13:38:02
Uchwała Nr 1382/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-02-22 13:37:36
Uchwała Nr 1383/21 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem 2021-02-22 13:37:06
Uchwała Nr 1384/21 w sprawie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i dozorze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów" 2021-02-22 13:36:39
Uchwała Nr 1385/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 13:35:57
Uchwała Nr 1386/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 13:35:21
Uchwała Nr 1372/21 w sprawie rozliczenia Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2021-02-22 13:02:36
Uchwała Nr 1373/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" w 2020 r. 2021-02-22 13:01:52
Uchwała Nr 1374/21 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie 2021-02-22 13:01:11
Uchwała Nr 1360/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXIV/322/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2021 roku 2021-02-22 12:59:14
Uchwała Nr 1361/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-02-22 12:58:33
Uchwała Nr 1362/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 12:58:03
Uchwała Nr 1363/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 12:57:34
Uchwała Nr 1364/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-02-22 12:56:59
Uchwała Nr 1365/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-02-22 12:56:25
Uchwała Nr 1366/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 2020 r 2021-02-22 12:55:52
Uchwała Nr 1367/21 w sprawie podziału środków na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 2021-02-22 12:55:02
Uchwała Nr 1368/21 w sprawie zmiany umowy o finansowaniu kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie 2021-02-22 12:54:22
Uchwała Nr 1369/21 w sprawie zawarcia umów zleceń dotyczących wykonywania czynności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2021-02-22 12:53:32
Uchwała Nr 1370/21 w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ińsko o udzieleniu pomocy finansowej 2021-02-22 12:52:56
Uchwała Nr 1371/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 12:52:22
Uchwała Nr 1351/21 w sprawie złożenia informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu do końca 2020 roku 2021-02-22 11:56:25
Uchwała Nr 1352/21 w sprawie sprawozdania z opłat i kar środowiskowych 2021-02-22 11:55:32
Uchwała Nr 1353/21 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do realizacji projektu "Kurs na Rodzinę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2021-02-22 11:54:39
Uchwała Nr 1354/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:53:44
Uchwała Nr 1355/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:52:30
Uchwała Nr 1356/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:50:23
Uchwała Nr 1357/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:48:31
Uchwała Nr 1358/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:48:06
Uchwała Nr 1359/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-22 11:47:41
Uchwała Nr 1344/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2021-02-22 11:21:57
Uchwała Nr 1345/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2021-02-22 11:21:28
Uchwała Nr 1346/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-02-22 11:20:55
Uchwała Nr 1347/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-02-22 11:20:10
Uchwała Nr 1348/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-02-22 11:19:28
Uchwała Nr 1349/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-02-22 11:18:48
Uchwała Nr 1350/21 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-02-22 11:18:10
Uchwała Nr 1338/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 10:45:44
Uchwała Nr 1339/21 w sprawie przekazania placówkom edukacyjnym prowadzonym przez Powiat Stargardzki sprzętów do dezynfekcji i utrzymania czystości w ramach projektu: Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja 2021-02-22 10:45:07
Uchwała Nr 1340/21 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia Nr TK/KF/4021/20/10 z dnia 8 marca 2010 r. z Gminą Miastem Stargard 2021-02-22 10:44:25
Uchwała Nr 1341/21 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia Nr TK/KF/4021/20/10 z dnia 8 marca 2010 r. z Gminą Miastem Stargard 2021-02-22 10:43:48
Uchwała Nr 1342/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dotacje 2021-02-22 10:43:10
Uchwała Nr 1343/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-02-22 10:37:51
Uchwała Nr 1329/21 w przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-02-22 10:11:40
Uchwała Nr 1330/21 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dysponentom środków budżetowych w Starostwie Powiatowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 2021-02-22 10:10:13
Uchwała Nr 1331/21 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami 2021-02-22 10:09:06
Uchwała Nr 1332/21 w sprawie realizacji w 2021 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie 2021-02-22 10:08:31
Uchwała Nr 1333/21 w zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 10:07:59
Uchwała Nr 1334/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych w 2020 roku kontroli stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2021-02-22 10:07:17
Uchwała Nr 1335/21 w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z rocznej realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" za 2020 r. 2021-02-22 10:06:33
Uchwała Nr 1336/21 w sprawie rozliczenia realizacji projektu w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" 2021-02-22 10:05:57
Uchwała Nr 1337/21 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem "SOS dla Rodziny" w Szczecinie 2021-02-22 10:05:17
Uchwała Nr 1328/20 w sprawie zmiany umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie 2021-01-22 13:44:46
Uchwała Nr 1323/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:30:38
Uchwała Nr 1324/20 w sprawie zmiany umowy zawartej z Gminą Dolice 2021-01-22 13:29:58
Uchwała Nr 1325/20 w sprawie rozliczenia końcowego umowy nr 736/ZPS-4/DPS/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. dot. dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-01-22 13:29:23
Uchwała Nr 1326/20 w sprawie rozliczenia końcowego umowy nr 757/ZPS-4/DPS/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. dot. dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-01-22 13:28:44
Uchwała Nr 1327/20 w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie" 2021-01-22 13:27:53
Uchwała Nr 1317/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:26:13
Uchwała Nr 1318/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2021-01-22 13:25:42
Uchwała Nr 1319/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań za miesiąc listopada 2020 r. 2021-01-22 13:25:10
Uchwała Nr 1320/20 w sprawie zawarcia umowy na przewóz zwłok osób na zlecenie prokuratury 2021-01-22 13:23:55
Uchwała Nr 1321/20 w sprawie zawarcia umowy 2021-01-22 13:23:24
Uchwała Nr 1322/20 w sprawie zamówienia na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego" 2021-01-22 13:22:44
Uchwała Nr 1309/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:21:16
Uchwała Nr 1310/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2020 rok 2021-01-22 13:20:40
Uchwała Nr 1311/20 w sprawie zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 2021-01-22 13:19:41
Uchwała Nr 1312/20 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 2021-01-22 13:17:42
Uchwała Nr 1313/20 w sprawie umowy partnerskiej na realizację projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" 2021-01-22 13:16:58
Uchwała Nr 1314/20 w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-01-22 13:15:59
Uchwała Nr 1315/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 2021-01-22 13:15:09
Uchwała Nr 1316/20 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-01-22 13:14:06
Uchwała Nr 1308/20 w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2021-01-22 13:12:12
Uchwała Nr 1292/20 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do Uchwały Nr XXIII/304/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku 2021-01-12 15:38:48
Uchwała Nr 1293/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 15:38:03
Uchwała Nr 1294/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 15:37:28
Uchwała Nr 1295/20 w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2021-01-12 15:36:02
Uchwała Nr 1296/20 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok 2021-01-12 15:35:04
Uchwała Nr 1297/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej w 2020 roku kontroli stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2021-01-12 15:34:17