Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 27/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu roboczego do spraw dostępności 2022-01-28 14:50:11
Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-27 12:32:38
Zarządzenie Nr 25/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania transakcji przy użyciu kart płatniczych 2022-01-27 10:52:28
Zarządzenie Nr 24/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2022-01-27 08:29:49
Zarządzenie Nr 23/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2022-01-27 08:28:46
Zarządzenie Nr 22/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia 2022-01-26 10:21:38
Zarządzenie Nr 21/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia 2022-01-26 10:20:54
Zarządzenie Nr 20/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia 2022-01-26 10:20:16
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2022-01-20 08:12:03
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2022-01-20 08:09:50
Zarządzenie Nr 18/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia 2022-01-20 08:09:01
Zarządzenie Nr 17/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2022-01-20 08:08:14
Zarządzenie Nr 140/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2022-01-14 14:12:06
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rocznego planu kontroli 2022-01-13 15:13:36
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rocznego planu kontroli 2022-01-13 15:11:30
Zarządzenie Nr 15/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-12 12:16:08
Zarządzenie Nr 14/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2022-01-12 12:15:29
Zarządzenie Nr 13/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:44:48
Zarządzenie Nr 12/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:44:22
Zarządzenie Nr 11/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:44:02
Zarządzenie Nr 10/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:43:40
Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:43:10
Zarządzenie Nr 8/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:42:42
Zarządzenie Nr 7/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:42:10
Zarządzenie Nr 6/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:41:46
Zarządzenie Nr 5/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:41:06
Zarządzenie Nr 4/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:40:43
Zarządzenie Nr 3/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:40:22
Zarządzenie Nr 2/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2022-01-10 12:39:54
Zarządzenie Nr 1/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2022-01-04 09:36:56
Zarządzenie Nr 139/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2022 r. 2021-12-29 11:33:40
Zarządzenie Nr 139/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2022 r. 2021-12-29 11:29:49
Zarządzenie Nr 138/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. sygnalizacji nieprawidłowości 2021-12-28 08:44:51
Zarządzenie Nr 137/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:54:34
Zarządzenie Nr 136/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:54:12
Zarządzenie Nr 135/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:53:40
Zarządzenie Nr 134/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:53:16
Zarządzenie Nr 133/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:52:51
Zarządzenie Nr 132/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:52:25
Zarządzenie Nr 131/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-22 10:51:35
Zarządzenie Nr 130/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022 2021-12-22 10:31:54
Zarządzenie Nr 129/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-12-22 10:30:52
Zarządzenie Nr 128/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-17 15:10:19
Zarządzenie Nr 127/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażnienia zgody na ujednolicenie dat użytkowania wieczystego ustanowionego dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2021-12-17 15:06:49
Zarządzenie Nr 126/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-12-17 15:05:32
Zarządzenie Nr 125/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2022 roku 2021-12-17 11:19:10
Zarządzenie Nr 125/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2022 roku 2021-12-17 11:17:23
Zarządzenie Nr 124/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:16:19
Zarządzenie Nr 123/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:15:57
Zarządzenie Nr 122/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:15:36
Zarządzenie Nr 121/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:15:17
Zarządzenie Nr 120/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:14:54
Zarządzenie Nr 119/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-17 11:14:31
Zarządzenie Nr 118/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-12-14 10:09:04
Zarządzenie Nr 117/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2021-12-14 10:07:57
Zarządzenie Nr 116/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 r. 2021-12-09 13:23:24
Zarządzenie Nr 115/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-12-09 13:20:54
Zarządzenie Nr 114/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-09 08:48:57
Zarządzenie Nr 113/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-12-09 08:48:21
Zarządzenie Nr 112/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na lata 2022-2025 2021-11-25 11:37:53
Zarządzenie Nr 111/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2021-11-23 08:29:42
Zarządzenie Nr 110/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-11-17 10:23:50
Zarządzenie Nr 109/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 2 2021-11-17 10:22:55
Zarządzenie Nr 108/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2021-11-17 10:21:24
Zarządzenie Nr 107/21 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji 2021-11-17 10:19:11
Zarządzenie Nr 106/21 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2021-11-10 15:34:36
Zarządzenie Nr 105/21 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wurażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przychodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-11-03 08:26:13
Zarządzenie Nr 104/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie odwołania czlonka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie iraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2021-11-02 14:45:51
Zarządzenie Nr 103/21 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie 2021-11-02 14:43:05
Zarządzenie Nr 102/21 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-11-02 14:42:09
Zarządzenie Nr 101/21 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2021-10-21 08:47:18
Zarządzenie Nr 99/21 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-10-07 10:53:28
Zarządzenie Nr 98/21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-10-06 09:28:21
Zarządzenie Nr 97/21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-10-06 09:27:36
Zarządzenie Nr 96/21 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie dokonywania pisemnych czynności prawnych 2021-10-05 09:53:30
Zarządzenie Nr 95/21 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-09-29 08:32:20
Zarządzenie Nr 94/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-09-27 13:18:37
Zarządzenie Nr 93/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-09-27 13:12:05
Zarządzenie Nr 92/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-09-27 13:11:20
Zarządzenie Nr 91/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-09-27 13:10:53
Zarządzenie Nr 90/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-09-27 13:10:23
Zarządzenie Nr 89/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-09-27 13:09:48
Zarządzenie Nr 88/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych 2021-09-27 13:08:54
Zarządzenie Nr 87/21 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-09-20 12:34:56
Zarządzenie Nr 86/21 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2021 rok 2021-09-15 09:20:19
Zarządzenie Nr 85/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-09-08 09:25:47
Zarządzenie Nr 84/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-09-08 09:16:04
Zarządzenie Nr 83/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2021-2023 2021-08-26 08:33:08
Zarządzenie Nr 82/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 2021-08-23 10:53:40
Zarządzenie Nr 81/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2021-08-23 10:52:47
Zarządzenie Nr 80/21 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-07-27 11:14:10
Zarządzenie Nr 79/21 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-07-27 11:13:44
Zarządzenie Nr 78/21 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2021-07-15 09:40:31
Zarządzenie Nr 77/21 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowergo Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2021-07-14 10:35:39
Zarządzenie Nr 76/21 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-07-14 10:33:09
Zarządzenie Nr 75/21 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie 2021-07-12 12:32:25
Zarządzenie Nr 74/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-06-28 12:45:30
Zarządzenie Nr 73/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-06-25 08:59:15
Zarządzenie Nr 72/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-06-22 10:13:25
Zarządzenie Nr 71/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-06-17 08:54:30
Zarządzenie Nr 70/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2021 rok 2021-06-17 08:53:56
Zarządzenie Nr 69/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2021-06-11 14:18:41
Zarządzenie Nr 68/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2021-06-11 14:18:13
Zarządzenie Nr 67/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-06-11 14:16:15
Zarządzenie Nr 66/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-06-11 14:14:40
Zarządzenie Nr 65/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-06-11 14:14:08
Zarządzenie Nr 64/21 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-06-11 14:13:34
Zarządzenie Nr 63/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2021-06-07 12:42:48
Zarządzenie Nr 63/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2021-06-07 12:41:33
Zarządzenie Nr 62/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2021-06-01 08:32:25
Zarządzenie Nr 61/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-05-05 10:05:37
Zarządzenie Nr 60/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-04-26 09:25:56
Zarządzenie Nr 59/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-04-26 09:25:16
Zarządzenie Nr 58/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-04-26 09:24:41
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-04-26 09:24:01
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-04-26 09:23:11
Zarządzenie Nr 55/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2021-04-26 09:21:34
Zarządzenie Nr 54/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2021-04-26 09:20:28
Zarządzenie Nr 53/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-04-26 09:19:29
Zarządzenie Nr 52/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-04-15 09:10:29
Zarządzenie Nr 51/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2021-04-12 12:37:33
Zarządzenie Nr 50/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2021-04-12 12:36:47
Zarządzenie Nr 49/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2021-04-12 12:36:07
Zarządzenie Nr 48/21 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2021 rok 2021-04-07 08:20:24
Zarządzenie Nr 47/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie trybu postepowania przy uzgadnianiu dokumentów planistycznych i rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego 2021-03-25 10:42:35
Zarządzenie Nr 46/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w 2021 roku 2021-03-25 10:41:18
Zarządzenie Nr 45/21 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2020 rok 2021-03-25 10:39:18
Zarządzenie Nr 44/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przekazanie trwałego zarządu 2021-03-19 15:45:52
Zarządzenie Nr 43/21 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-03-18 10:55:14
Zarządzenie Nr 42/21 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań 2021-03-18 08:19:11
Zarządzenie Nr 41/21 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2021 2021-03-15 11:22:14
Zarządzenie Nr 40/21 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w 2021 roku 2021-03-15 11:21:14
Zarządzenie Nr 39/21 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku 2021-03-15 11:20:03
Zarządzenie Nr 38/21 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2021 rok 2021-03-15 11:18:30
Zarządzenie Nr 37/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-26 12:41:28
Zarządzenie Nr 36/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-02-26 12:40:43
Zarządzenie Nr 35/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-02-26 12:40:11
Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2021-02-26 12:39:43
Zarządzenie Nr 33/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wydania wytycznych do działalnosci w dziedzinie obrony cywilnej w Powiecie Stargardzkim w 2021 r. 2021-02-19 11:12:01
Zarządzenie Nr 32/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-02-19 11:11:03
Zarządzenie Nr 31/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:09:27
Zarządzenie Nr 30/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:08:46
Zarządzenie Nr 29/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-19 11:08:00
Zarządzenie Nr 28/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-19 11:07:30
Zarządzenie Nr 27/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-19 11:06:52
Zarządzenie Nr 26/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-02-19 11:06:08
Zarządzenie Nr 25/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:05:08
Zarządzenie Nr 24/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:04:22
Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:03:25
Zarządzenie Nr 22/21 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-19 11:02:42
Zarządzenie Nr 21/21 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2021-02-08 11:17:35
Zarządzenie Nr 20/21 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-08 11:15:28
Zarządzenie Nr 19/21 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-08 11:14:46
Zarządzenie Nr 18/21 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-02-08 11:14:08
Zarządzenie Nr 171/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2021-02-03 08:57:19
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:52:46
Zarządzenie Nr 16/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:51:52
Zarządzenie Nr 15/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2021-01-29 11:51:09
Zarządzenie Nr 14/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-01-29 11:50:21
Zarządzenie Nr 13/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli 2021-01-29 11:48:52
Zarządzenie Nr 12/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 2021-01-29 11:47:55
Zarządzenie Nr 11/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-01-29 11:46:50
Zarządzenie Nr 10/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-01-29 11:46:08
Zarządzenie Nr 9/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2021-01-29 11:45:10
Zarządzenie Nr 8/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2021-01-29 11:44:10
Zarządzenie Nr 7/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-01-29 11:43:03
Zarządzenie Nr 6/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2021-01-29 11:41:46
Zarządzenie Nr 5/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2021-01-29 11:40:46
Zarządzenie Nr 4/21 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań 2021-01-29 11:39:50
Zarządzenie Nr 3/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia 2021-01-29 11:39:00
Zarządzenie Nr 2/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2021-01-29 11:38:17
Zarządzenie Nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-01-29 11:37:15
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:03:27
Zarządzenie Nr 16/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:02:12
Zarządzenie Nr 15/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2021-01-29 11:00:55
Zarządzenie Nr 13/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli 2021-01-29 10:59:15
Zarządzenie Nr 12/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 2021-01-29 10:57:51
Zarządzenie Nr 6/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2021-01-25 08:34:36
Zarządzenie Nr 5/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2021-01-25 08:33:10
Zarządzenie Nr 184/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2021 r. 2020-12-30 13:12:39
Zarządzenie Nr 184/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2021 r. 2020-12-30 13:11:12
Zarządzenie Nr 183/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2020-12-29 09:56:00
Zarządzenie Nr 182/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-12-29 09:54:55
Zarządzenie Nr 181/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:30:22
Zarządzenie Nr 180/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:29:53
Zarządzenie Nr 179/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:29:22
Zarządzenie Nr 178/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:28:58
Zarządzenie Nr 177/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:28:05
Zarządzenie Nr 176/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-22 10:24:23
Zarządzenie Nr 175/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania transakcji przy użyciu kart płatniczych 2020-12-17 10:47:43
Zarządzenie Nr 174/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2021 roku 2020-12-17 10:43:48
Zarządzenie Nr 174/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2021 roku 2020-12-17 10:42:00
Zarządzenie Nr 173/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania 2020-12-15 10:08:55
Zarządzenie Nr 172/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2020-12-11 08:40:27
Zarządzenie Nr 171/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-12-11 08:38:04
Zarządzenie Nr 170/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2024 2020-12-02 11:19:33
Zarządzenie Nr 169/20 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2021-2025 2020-12-02 11:18:39
Zarządzenie Nr 168/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-12-01 13:43:38
Zarządzenie Nr 167/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu stargardzkiego 2020-11-27 09:14:24
Zarządzenie Nr 166/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-19 08:46:12
Zarządzenie Nr 165/20 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-19 08:45:35
Zarządzenie Nr 164/20 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokuemntów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-11-19 08:44:58
Zarządzenie Nr 163/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-19 08:43:41
Zarządzenie Nr 162/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-16 09:03:31
Zarządzenie Nr 161/20 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-11-06 14:24:26
Zarządzenie Nr 160/20 Starosty Stargardzkiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-11-05 11:27:07
Zarządzenie Nr 160/20 Starosty Stargardzkiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-11-05 11:23:56
Zarządzenie Nr 159/20 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-11-03 11:48:54
Zarządzenie Nr 158/20 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-11-03 11:47:56
Zarządzenie Nr 157/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-10-30 12:58:19
Zarządzenie Nr 156/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:57:32
Zarządzenie Nr 155/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:56:53
Zarządzenie Nr 154/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:45:04
Zarządzenia Nr 153/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-10-30 12:44:00
Zarządzenie Nr 152/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-10-27 11:21:13
Zarządzenie Nr 151/20 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-23 15:16:23
Zarządzenie Nr 150/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-23 15:15:20
Zarządzenie nr 149/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników do przyjmowania transakcji przy użyciu kart płatniczych 2020-10-23 08:40:12
Zarządzenie Nr 148/20 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-10-23 08:39:15
Zarządzenie Nr 147/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu załatwiania skarg i wniosków 2020-10-23 08:31:42
Zarządzenie Nr 146/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli 2020-10-23 08:30:55
Zarządzenie Nr 145/20 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 2020-10-23 08:27:53
Zarządzenie nr 144/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-19 08:05:38
Zarządzenie Nr 143/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-16 13:57:42
Zarządzenie Nr 142/20 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-10-16 13:53:18
Zarządzenie Nr 141/20 z dnia 13 października 2020 r. z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-10-16 13:52:15
Zarządzenie Nr 140/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 2 2020-10-16 13:50:50
Zarządzenie Nr 139/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 1 2020-10-16 13:49:46
Zarządzenie Nr 138/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa poprzez porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-10-16 13:48:51
Zarządzenie Nr 137/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-10-16 13:47:31
Zarządzenie Nr 136/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-12 10:26:34
Zarządzenie Nr 134/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o zmianie planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-10-08 14:30:50
Zarządzenie Nr 135/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-10-08 11:37:21
Zarządzenie Nr 134/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o zmianie planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-10-08 11:35:34
Zarządzenie Nr 133/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:24:51
Zarządzenie Nr 132/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:20:02
Zarządzenie Nr 131/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:19:40
Zarządzenie Nr 130/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:19:19
Zarządzenie Nr 129/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:18:54
Zarządzenie Nr 128/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-08 11:18:32
Zarządzenie Nr 127/20 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-08 11:17:45
Zarządzenie Nr 126/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu roboczego do spraw dostępności 2020-10-06 10:51:00
Zarządzenie Nr 125/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-10-06 10:49:44
Zarządzenie Nr 124/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-10-06 10:48:21
Zarządzenie Nr 121/20 z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-09-23 09:44:39
Zarządzenie Nr 123/20 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków 2020-09-23 09:43:18
Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-09-23 09:42:34
Zarządzenie Nr 121/20 z dnia 22 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-09-23 09:41:39
Zarządzenie Nr 120/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-08-31 08:42:20
Zarządzenie Nr 119/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-08-31 08:28:17
Zarządzenie Nr 118/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:46:12
Zarządzenie Nr 117/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:45:15
Zarządzenie Nr 116/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-27 08:42:40
Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego regulaminu Organizacyjnego Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-08-25 08:17:11
Zarządzenie Nr 114/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-08-19 10:55:56
Zarządzenie Nr 113/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:52:42
Zarządzenie Nr 112/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:50:40
Zarządzenie Nr 111/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do kontroli merytorycznej 2020-08-19 10:49:21
Zarządzenie Nr 110/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-08-19 10:48:33
Zarządzenie Nr 109/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty 2020-08-19 10:47:40
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-07-29 11:25:56
Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-07-29 11:24:52
Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-07-29 08:08:42
Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-07-29 08:04:15
Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-07-29 08:03:32
Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-20 12:08:01
Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:57:31
Zarządzenie Nr 102/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:56:23
Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:55:53
Zarządzenie Nr 100/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:55:28
Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:54:58
Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:54:27
Zarządzenie Nr 97/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:53:50
Zarządzenie Nr 96/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:53:03
Zarządzenie Nr 95/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:52:45
Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:52:23
Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51:51
Zarządzenie Nr 92/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51:34
Zarządzenie Nr 91/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:51:15
Zarządzenie Nr 90/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50:53
Zarządzenie Nr 89/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50:35
Zarządzenie Nr 88/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:50:17
Zarządzenie Nr 87/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:49:56
Zarządzenie Nr 86/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-07-17 13:49:32
Zarządzenie Nr 85/20 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-07-14 08:19:20
Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-07-07 08:31:24
Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-07-07 08:30:30
Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-07-03 08:09:00
Zarządzenie nr 81/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-06-24 14:04:40
Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-06-19 09:45:32
Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-06-19 09:44:04
Zarządzenie Nr 79/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:37:09
Zarządzenie Nr 78/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:36:31
Zarządzenie Nr 77/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-06-15 12:36:03
Zarządzenie Nr 76/20 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2020-06-15 09:04:05
Zarzadzenie Nr 75/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-06-10 09:09:04
Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-06-01 13:12:47
Zarządzenie Nr 73/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) 2020-06-01 13:10:16
Zarządzenie Nr 72/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-05-18 09:13:16
Zarządzenie Nr 71/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym 2020-05-15 08:32:52
Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjncyh Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-05-14 09:11:42
Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-05-14 09:11:03
Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjncyh Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-05-14 08:34:55
Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-05-11 13:40:03
Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli 2020-05-11 13:39:14
Zarządzenie Nr 67/20 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-05-11 13:38:25
Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-04-30 15:57:08
Zarządzenie Nr 65/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-04-30 08:43:45
Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:56:48
Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:55:53
Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:54:27
Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2020-04-28 08:53:10
Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-04-20 08:38:29
Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-04-14 08:11:18
Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2020-04-10 08:45:29
Zarządzenie Nr 59/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie 2020-04-10 08:38:39
Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie 2020-04-10 08:37:44
Zarządzenie Nr 57/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2020-04-10 08:36:44
Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2020-03-31 12:06:05
Zarządzenie Nr 55/20 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Funduszu Pracy na 2020 rok 2020-03-31 08:13:59
Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-03-27 09:58:46
Zarządzenie Nr 53/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów oraz rokowań 2020-03-26 09:49:00
Zarządzenie Nr 52/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-26 09:46:55
Zarządzenie Nr 51/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalnoisci Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2019 rok 2020-03-24 08:40:21
Zarządzenie Nr 50/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2020 roku 2020-03-19 11:20:32
Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-19 10:01:14
Zarządzenie Nr 48/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-13 15:08:36
Zarządzenie Nr 47/20 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-13 15:08:11
Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 2020-03-13 15:07:39
Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:41:20
Zarządzenie Nr 44/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:41:03
Zarządzenie Nr 43/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40:46
Zarządzenie Nr 42/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40:28
Zarządzenie Nr 41/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:40:05
Zarządzenie Nr 40/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39:48
Zarządzenie Nr 39/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39:30
Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:39:13
Zarządzenie Nr 37/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:38:57
Zarządzenie Nr 36/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34:54
Zarządzenie Nr 35/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34:35
Zarządzenie Nr 34/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:34:16
Zarządzenie Nr 33/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:33:52
Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-03-06 10:33:22
Zarządzenie Nr 31/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-02-13 09:36:44
Zarządzenie Nr 30/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-02-07 10:45:18
Zarządzenie Nr 30/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-02-07 10:43:48
Zarządzenie Nr 29/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowionych własności Skarbu Państwa 2020-02-05 09:55:01
Zarządzenie Nr 28/20 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-02-03 12:19:31
Zarządzenie Nr 26/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2020-02-03 09:22:43
Zarządzenie Nr 25/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie uowy 2020-02-03 09:21:59
Zarządzenie Nr 24/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2020-02-03 09:21:15
Zarządzenie Nr 26/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2020-02-03 09:18:58
Zarządzenie Nr 23/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-01-31 12:23:58
Zarządzenie Nr 22/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:23:24
Zarządzenie Nr 21/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:22:42
Zarządzenie Nr 20/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:22:15
Zarządzenie Nr 19/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:21:45
Zarządzenie Nr 18/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:21:15
Zarządzenie Nr 17/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-31 12:20:41
Zarządzenie Nr 16/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w 2020 roku 2020-01-31 12:18:01
Zarządzenie Nr 15/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:16:05
Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:15:29
Zarządzenie Nr 13/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2020-01-31 12:14:30
Zarządzenie Nr 12/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetki 2020-01-31 12:13:24
Zarządzenie Nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania koniecznej wycinki lub uprzątnięcia drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz zasad wykorzystania pozyskanego drewna 2020-01-31 12:08:42
Zarządzenie Nr 10/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Wewnetrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-01-29 09:38:35
Zarządzenie Nr 9/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-29 09:37:10
Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-22 14:11:58
Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-22 14:11:02
Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-01-20 11:44:21
Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2020 2020-01-20 11:41:00
Zarządzenie Nr 6/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2020-01-17 10:38:04
Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-01-14 08:26:29
Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-01-14 08:25:07
Zarządzenie Nr 4/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia 2020-01-13 15:41:14
Zarządzenie Nr 3/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wydania wytycznych do działalnosci w dziedzinie obrony cywilnej w Powiecie Stargardzkim w 2020 r. 2020-01-13 15:40:35
Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-01-10 08:23:37
Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2020 r. 2020-01-10 08:22:05
Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-08 11:56:21
Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-08 11:55:19
Zarządzenie Nr 159/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2020-01-07 08:45:00
Zarządzenie Nr 158/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 roku 2020-01-02 09:57:53
Zarządzenie Nr 158/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2020 roku 2020-01-02 09:56:42
Zarządzenie Nr 157/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020 2019-12-30 10:00:24
Zarządzenie Nr 156/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-12-23 14:04:12
Zarządzenie Nr 155/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT za pomocą mechanizmu podzielonej płatności w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu 2019-12-23 12:49:21
Zarządzenie Nr 152/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2019 r. 2019-12-23 09:34:56
Zarządzenie Nr 154/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-12-23 09:30:02
Zarządzenie Nr 153/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-12-23 09:29:06
Zarządzenie Nr 152/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2019 r. 2019-12-23 09:27:58
Zarządzenie Nr 151/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:02:54
Zarządzenie Nr 150/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:02:27
Zarządzenie Nr 149/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:01:56
Zarządzenie Nr 148/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:01:27
Zarządzenie Nr 147/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:01:03
Zarządzenie Nr 146/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:00:36
Zarządzenie Nr 145/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 13:00:10
Zarządzenie Nr 144/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 12:59:33
Zarządzenie Nr 143/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 12:58:35
Zarządzenie Nr 142/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-12-20 12:58:03
Zarządzenie Nr 141/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2019-12-20 12:57:02
Zarządzenie Nr 140/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-12-04 08:02:39
Zarządzenie Nr 139/19 w sprawie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania stawek oraz terminów płatności czynszu dzierżawnego za wydzierżawianie nieruchomości gruntowych, na których zlokalizowane są śródlądowe wody stojące, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach Powiatu Stargardzkiego 2019-11-27 08:05:50
Zarządzenie Nr 138/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego 2019-11-25 09:21:56
Zarządzenie Nr 137/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego nr 3 2019-11-25 09:16:58
Zarządzenie Nr 136/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-11-25 09:16:17
Zarządzenie Nr 135/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-11-25 09:15:18
Zarządzenie Nr 134/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-11-08 13:10:36
Zarządzenie Nr 133/19 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2019-11-08 13:09:44
Zarządzenie Nr 132/19 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-11-07 08:30:20
Zarządzenie Nr 131/19 w sprawie upoważnienia 2019-11-04 12:23:48
Zarządzenie Nr 130/19 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-04 12:22:47
Zarządzenie Nr 128/19 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo -wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2019 2019-10-30 08:58:06
Zarządzenie Nr 129/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-10-30 08:55:28
Zarządzenie Nr 127/19 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-10-11 14:10:47
Zarządzenie Nr 126/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-10-11 10:13:42
Zarządzenie Nr 125/19 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-10-08 08:20:36
Zarządzenie Nr 124/19 z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2019-10-02 14:44:51
Zarządzenie Nr 124/19 z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Stargardzkiego 2019-10-02 14:43:42
Zarządzenie Nr 121/19 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2019 r. 2019-09-30 09:20:35
Zarządzenie Nr 123/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjny Powiatu Stargardzkiego w 2019 r. 2019-09-30 09:17:19
Zarządzenie Nr 123/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjny Powiatu Stargardzkiego w 2019 r. 2019-09-30 09:12:53
Zarządzenie Nr 122/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania i odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2019-09-30 09:11:08
Zarządzenie Nr 121/19 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2019 r. 2019-09-20 11:23:33
Zarządzenie Nr 120/19 z dnia 19 września 2019+ r. w sprawie upoważnienia 2019-09-20 11:22:21
Zarządzenie Nr 119/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2019-2023 2019-09-19 13:40:52
Zarządzenie Nr 118/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-18 10:43:58
Zarządzenie Nr 117/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-18 10:43:28
Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-18 10:43:03
Zarządzenie Nr 115/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-18 10:42:36
Zarządzenie Nr 114/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-18 10:41:55
Zarządzenie Nr 113/19 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-09 15:31:45
Zarządzenie Nr 112/19 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-09-09 15:31:02
Zarządzenie Nr 111/19 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-09-09 15:18:57
Zarządzenie Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa 2019-08-28 15:26:46
Zarządzenie Nr 109/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 2019-08-28 08:29:44
Zarządzenie Nr 108/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-08-21 08:48:19
Zarządzenie Nr 107/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-08-19 10:21:08
Zarządzenie Nr 106/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Stargardzkiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-08-19 10:20:23
Zarządzenie Nr 105/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-08-19 10:19:06
Zarządzenie Nr 104/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-08-19 10:18:22
Zarządzenie Nr 103/19 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-22 11:15:44
Zarządzenie Nr 102/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-19 08:22:06
Zarządzenie Nr 101/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-08 12:03:48
Zarządzenie Nr 100/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-08 12:03:24
Zarządzenie Nr 99/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-08 12:02:53
Zarządzenie Nr 98/19 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-08 12:02:18
Zarządzenie Nr 97/19 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-07-02 11:57:25
Zarządzenie Nr 96/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-07-02 11:56:41
Zarządzenie Nr 95/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-06-28 08:30:09
Zarządzenie Nr 94/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia 2019-06-27 10:04:15
Zarządzenie Nr 93/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-06-27 10:00:21
Zarządzenie Nr 92/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2019-06-26 08:27:56
Zarządzenie Nr 141/11 w sprawie upoważnienia Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim 2011-11-08 15:02:29
Zarządzenie Nr 140/11 dotyczące zmiany Zarządzenia nr 102/10 Starosty Stargardzkiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie powołania i zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim 2011-11-08 14:56:50
Zarządzenie Nr 139/11 zmieniające Zarządzenie Nr 19/11 Starosty Stargardzkiego z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2011 r. 2011-11-08 14:54:14
Zarządzenie Nr 138/11 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim 2011-11-08 14:50:30
Zarządzenie Nr 137/11 w sprawie powołania składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2011-11-08 14:46:35
Uchwała Nr 835/11 2011-10-25 15:43:59