Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Biuro Polityki Społecznej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO 2023-10-12 11:28:35
KOMUNIKAT - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu epidemii w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach. 2023-10-12 11:28:35
Lista organizacji działających na terenie powiatu stargardzkiego 2023-10-12 11:28:35
Wniosek o udzielenie porady w formie - na odległość. 2023-10-12 11:28:35
KOMUNIKAT 2022-01-25 09:21:55
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2022-01-20 08:12:03
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli 2022-01-20 08:09:50
sprawozdanie z kontroli 2022-01-10 08:56:07
KOMUNIKAT 2022-01-04 14:17:40
KOMUNIKAT 2022-01-04 14:17:15
Uchwała Nr 1874/21 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r. 2022-01-03 10:31:18
Uchwała Nr 1869/A/21 w sprawie informacji z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie za rok 2021 2021-12-22 15:00:16
Uchwała Nr 1852/21 w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką na realizację w 2022 r. zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2021-12-22 14:38:01
Uchwała Nr 1853/21 w sprawie wyboru ofert i zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. 2021-12-22 14:37:09
Uchwała nr XXXIII/410/21 Rady Powiatu Stargrdzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu wspołpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2022 r. 2021-12-01 12:12:40
KOMUNIKAT 2021-11-10 13:59:47
Wynik konsultacji Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. 2021-11-09 15:47:48
Uchwała Nr 1802/21 w sprawie zawarcia umowy nr 642/ZPS-4/DPS/2021 o dofinansowanie zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-11-03 10:11:11
Uchwała Nr 1790/21 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2022 2021-11-03 09:03:01
Uchwała Nr 1780/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-11-03 08:45:56
Uchwała Nr 1781/21 w sprawie zawarcia porozumień na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r. 2021-11-03 08:44:06
Uchwała Nr 1782/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2021-11-03 08:43:18
Ogłoszenie 2021-10-15 10:14:13
Projekt Programu współpracy NGO 2022 r. 2021-10-14 14:31:58
Ogłoszenie 2021-10-14 14:30:10
Uchwała Nr 1748/21 w sprawie zawarcia aneksu 2021-09-29 09:59:00
Wniosek o zapewnienie dostępności dla osoby ze szczególnymi potrzebami 2021-09-17 13:32:18
Uchwała Nr 1717/21 w sprawie zawarcia umów na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2021-09-15 12:25:22
Uchwała Nr 1707/21 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dolicach 2021-08-31 09:45:41
Uchwała Nr 1708/21 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń 2021-08-31 09:44:36
Uchwała Nr 1709/21 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń na ekipowe pobieranie krwi 2021-08-31 09:44:04
Uchwała Nr 1693/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/6 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-08-31 09:20:10
Uchwała Nr 1689/21 w sprawie zabezpieczenia 3 miejsc ? schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży, mieszkanek Powiatu Stargardzkiego w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet w Poczerninie 2021-08-31 09:15:29
INFORMACJA o złożeniu oferty przez organizację pozarządową. 2021-08-13 15:25:05
Uchwała Nr 1668/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/9 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-08-03 10:59:42
Zarządzenie Nr 72/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-06-22 10:13:25
Uchwała Nr 1544/21 w sprawie udzielenia upoważnienia 2021-06-07 13:23:30
Uchwała Nr 1502/21 w sprawie wniosku o przekazanie darowizny 2021-05-07 13:05:39
Uchwała Nr 1494/21 w sprawie realizacji planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego 2021-05-07 12:50:28
Uchwała Nr 1500/21 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr H/U/4 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-05-07 12:44:08
Uchwała Nr 1449/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu kontroli 2021-04-07 10:02:31
Uchwała Nr 1450/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w 2020 r. 2021-04-07 10:02:00
Uchwała Nr 1440/21 w sprawie zawarcia aneksów do umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 r. 2021-04-07 09:29:47
Uchwała Nr 1441/21 w sprawie zawarcia aneksów do umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. 2021-04-07 09:29:15
Uchwała Nr 1443/21 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 2021-04-07 09:20:29
sprawozdanie z kontroli 2021-04-07 08:54:21
Uchwała Nr 779/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2021-04-07 08:53:30
sprawozdanie z kontroli 2021-04-07 08:51:07
sprawozdanie z kontroli 2021-04-07 08:50:12
Uchwała Nr 1416/21 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 2021-03-19 13:25:17
ZARZĄDZENIE STAROSTY STARGARDZKIEGO w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym. 2021-02-25 12:40:44
Uchwała Nr 1399/21 w sprawie zaopiniowania Standardów działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie 2021-02-22 13:58:14
Uchwała Nr 1334/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych w 2020 roku kontroli stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2021-02-22 10:07:17
Zarządzenie Nr 32/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Stargardzie 2021-02-19 11:11:03
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:52:46
Zarządzenie Nr 7/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2021-01-29 11:43:03
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2021-01-29 11:03:27
Uchwała Nr 1326/20 w sprawie rozliczenia końcowego umowy nr 757/ZPS-4/DPS/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. dot. dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-01-22 13:28:44
Uchwała Nr 1316/20 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. 2021-01-22 13:14:06
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU STARGARDZKIEGO 2021-01-15 13:40:06
sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w stowarzyszeniu "Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo" "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo" 2021-01-14 14:16:06
Uchwała Nr 1289/20 w sprawie zawarcia umowy nr 757/ZPS-4/DPS/2020 o dofinansowanie zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności omów pomocy społecznej 2021-01-12 15:16:28
Uchwała Nr 1286/20 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. 2021-01-12 15:10:55
Uchwała Nr 1275/20 w sprawie Informacji z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie za rok 2020 2021-01-12 15:05:47
Uchwała Nr 1267/20 w sprawie złożenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu "Razem dla DPS"- II edycja 2021-01-12 14:54:30
Uchwała Nr 1260/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego projektu grantowego pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 2021-01-12 14:32:42
Uchwała Nr 1261/20 w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2021-01-12 14:31:51
Uchwała Nr 1247/20 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. 2021-01-12 14:09:19
Uchwała Nr 1248/20 w sprawie zawarcia umowy dofinansowania w ramach projektu pn. "Razem dla DPS" 2021-01-12 14:08:24
Uchwała Nr 1249/20 w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką na realizację w 2021 r. zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2021-01-12 14:07:44
Uchwała Nr 1250/20 w sprawie umowy o dofinansowanie zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 2021-01-12 14:07:01
Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-12-01 14:05:04
Projekt pn. RAZEM dla DPS II edycja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 2020-12-01 14:03:59
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 2020-12-01 14:02:40
Wyniki 2020-11-27 14:49:21
Uchwała Nr 1196/20 w sprawie złożenia wniosku o ponowne udzielenie grantu w ramach projektu pn. "Razem dla DPS" 2020-11-24 12:40:32
Uchwała Nr 1206/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2020-11-24 12:33:20
Uchwała Nr 1207/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2020-11-24 12:32:49
Uchwała Nr 1178/20 w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do projektu pn. Razem dla DPS 2020-11-24 12:21:45
Uchwała Nr 1179/20 w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-11-24 12:21:05
Uchwała Nr 1180/20 w sprawie przekazania sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-11-24 12:20:16
Uchwała Nr 1181/20 w sprawie przekazania sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-11-24 12:19:38
Uchwała Nr 1163/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-24 12:10:30
Uchwała Nr 1164/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-24 12:09:56
Uchwała Nr 1165/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2020-11-24 12:09:23
Uchwała Nr 1148/20 w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-11-24 12:04:50
Uchwała Nr 1149/20 w sprawie przekazania środków ochrony osobistej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-11-24 12:04:24
Uchwała Nr 1155/20 w sprawie złożenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu "Razem dla DPS" 2020-11-24 12:00:35
Uchwała Nr 1156/20 w sprawie złożenia dokumentów do projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" 2020-11-24 11:59:44
Uchwała Nr 1129/20 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 2020-11-24 11:41:57
Uchwała Nr 1130/20 w sprawie zawarcia porozumień na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2020-11-24 11:40:30
Uchwała Nr 1119/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:18:00
Uchwała Nr 1122/20 w sprawie podpisania aneksu nr 1 do projektu pn. "Razem dla DPS" 2020-11-24 11:16:02
Ogłoszenie 2020-10-23 14:19:53
Projekt - Program NGO 2021 2020-10-23 14:16:01
Ogłoszenie 2020-10-23 14:15:31
Uchwała Nr 1093/20 w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-10-23 13:05:31
Zaproszenie dla przedstawicieli NGO do komisji konkursowej w zakresie wyboru organizacji pozarządowej i rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie stargardzkim na 2021 r. 2020-10-19 13:56:29
Zarządzenie Nr 126/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz powołania zespołu roboczego do spraw dostępności 2020-10-06 10:51:00
Razem dla DPS 2020-09-30 15:35:45
Uchwała Nr 1092/20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4 w Witkowie Drugim 2020-09-22 15:25:42
Uchwała Nr 1093/20 w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-22 15:25:00
Uchwała Nr 1071/20 w sprawie udzielenia upoważnienia 2020-09-22 14:46:59
Uchwała Nr 1072/20 w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi 2020-09-22 14:46:26
Uchwała Nr 1073/20 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr 593/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-22 14:45:35
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19 2020-09-14 12:44:44
Powiat Stargardzki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" 2020-09-14 11:32:07
Uchwała Nr 1066/20 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. - przeciwdziałanie uzależnieniom od używek i substancji psychoaktywnych 2020-09-02 11:48:06
Uchwała Nr 1052/20 w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2020-09-02 11:29:48
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałania negatywnym skutkom stosowania używek i substancji psychoaktywnych. 2020-08-31 11:20:43
Uchwała Nr 1033/20 w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. - przeciwdziałanie skutkom chorób cywilizacyjnych 2020-08-27 13:34:36
Uchwała nr 1028/20 w sprawie złożenia dokumentów wraz z umową do Projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-08-27 13:29:52
Uchwała Nr 1015/20 w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń 2020-08-27 12:08:22
Uchwała Nr 1016/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 2020-08-27 12:07:40
Uchwała Nr 1017/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-08-27 12:06:55
POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 2020-08-20 11:07:45
Uchwała Nr 1000/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2020-07-31 13:38:54
Uchwała Nr 1001/20 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. "Razem dla DPS?" 2020-07-31 13:37:36
Uchwała Nr 989/20 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert w obszarze ochrony i promocji zdrowia na 2020 r. 2020-07-31 13:06:31
Uchwała Nr 990/20 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2020-07-31 13:05:19
Uchwała Nr 979/20 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej 2020-07-15 10:02:29
Uchwała Nr 960/20 w sprawie zawarcia umowy refundacji w ramach Modułu IV programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-07-10 10:11:11
Uchwała Nr 961/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2020-07-10 10:10:23
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ 2020-07-06 10:07:43
ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2020 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2020-07-03 12:57:47
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2020-06-26 09:53:50
Uchwała Nr 941/20 w sprawie złożenia projektu wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu pn. "Razem dla DPS" 2020-06-18 14:10:05
Uchwała Nr 942/20 w sprawie złożenia wniosku o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV programu ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-06-18 14:08:50
Uchwała Nr 906/20 w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi 2020-05-25 08:48:12
Uchwała Nr 865/20 w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy Nr H/U/1 na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. w punkcie Nr 3 2020-04-17 11:13:02
Uchwała Nr 866/20 w sprawie realizacji planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego 2020-04-17 11:12:25
Uchwała Nr 813/20 w sprawie wniosków o nadanie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego 2020-03-18 12:18:07
Wniosek o udzielenie porady w formie - na odległość. 2020-03-13 13:03:08
KOMUNIKAT - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach. 2020-03-13 13:02:13
KOMUNIKAT - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach. 2020-03-13 13:01:45
Uchwała Nr 801/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2020-03-06 13:50:59
Uchwała Nr 797/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku 2020-03-06 13:36:47
Uchwała Nr 798/20 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie 2020-03-06 13:36:11
Uchwała Nr 762/20 w sprawie zawarcia umowy użyczenia sprzętu na cele prowadzenia wypożyczalni 2020-03-06 13:29:36
Uchwała Nr 779/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2020-03-06 13:15:27
Uchwała Nr 780/20 w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2020-03-06 13:14:54
sprawozdanie z kontroli w stowarzyszeniu - Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach 2020-02-27 12:47:52
sprawozdanie z kontroli w PCPR w Stargardzie 2020-02-27 12:46:39
Uchwała Nr 125/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2020-02-27 12:43:15
Uchwała Nr 746/20 w sprawie zmiany umowy nr H/U/13 o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. 2020-02-21 14:11:56
Uchwała Nr 727/20 w sprawie złożenia sprawozdania za 2019 r. z realizacji zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 2020-02-05 13:33:25
Zarządzenie Nr 28/20 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie 2020-02-03 12:19:31
Uchwała Nr 705/20 w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka i powołania koordynatora ww. programu 2020-01-24 10:22:32
Uchwała Nr 693/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych w 2019 roku kontroli stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2020-01-24 10:11:51
Uchwała Nr 668/19 w sprawie zawarcia umów na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. 2020-01-16 13:29:34
sprawozdanie z kontroli stowarzyszeń - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Stargard i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie 2020-01-15 12:55:20
Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-01-14 08:26:29
Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-01-14 08:25:07
Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-08 11:56:21
Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli 2020-01-08 11:55:19
Uchwała Nr 634/19 w sprawie Informacji z działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie za rok 2019 2019-12-13 11:31:43
Uchwała Nr 628/19 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. w punkcie Nr 3 2019-12-11 10:55:03
Uchwała Nr 630/19 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. w punkcie Nr 5 2019-12-11 10:52:41
Uchwała Nr 611/19 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. 2019-12-11 10:45:08
Uchwała Nr 612/19 w sprawie zawarcia porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbą Adwokacką na realizację w 2020 r. zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-11 10:44:25
ProgramNGO 2020 2019-11-29 10:06:30
Uchwała Nr 585/19 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/U/6 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. 2019-11-28 12:48:38
Uchwała Nr 586/19 w sprawie zawarcia umowy dofinansowania zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 2019-11-28 12:47:57
Wyniki konsultacji 2019-11-08 10:50:17
Zarządzenie Nr 130/19 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-04 12:22:47
Uchwała Nr 554/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-10-31 10:05:23
Uchwała Nr 555/19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 2019-10-31 10:04:48
ZARZĄD POWIATU STARGARDZKIEGO Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 2019-10-25 12:29:51
Uchwała Nr 536/19 w sprawie zawarcia porozumień na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-10-23 14:35:15
Uchwała Nr 516/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2019-10-15 08:45:01
Uchwała Nr 517/19 w sprawie złożenia kosztorysu realizacji zadania w 2019 r. i harmonogramu uruchomienia środków na realizację zadania dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach 2019-10-15 08:44:20
Zaproszenie do Komisji Konkursowej na Nieodpłatną Pomoc Prawną 2019-10-11 10:32:17
Formularz 2019-10-11 10:28:42
Projekt Programu NGO 2020 2019-10-11 10:26:56
Ogłoszenie 2019-10-11 10:26:15
Zarządzenie Nr 121/19 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2019 r. 2019-09-30 09:20:35
Zarządzenie Nr 121/19 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli stowarzyszeń w 2019 r. 2019-09-20 11:23:33
Uchwała Nr 405/19 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-07-16 14:26:35
Uchwała Nr 406/19 w sprawie zawarcia aneksu Nr 2 do umowy I/U/1, w sprawie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. 2019-07-16 14:26:08
Uchwała Nr 363/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie 2019-06-25 09:57:54
Uchwała Nr 360/19 w sprawie złożenia informacji o niedoborze i zapotrzebowaniu na środki finansowe dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach 2019-06-25 09:55:37