Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Wydział Budżetu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr 1939/22 w sprawie realizacji w 2022 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie 2022-01-26 10:48:29
Uchwała Nr 1926/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:40:31
Uchwała Nr 1927/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:40:05
Uchwała Nr 1924/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:30:56
Uchwała Nr 1925/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:30:15
Uchwała Nr 1905/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:20:43
Uchwała Nr 1906/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:20:17
Uchwała Nr 1907/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc listopad 2021 r 2022-01-03 14:19:47
Uchwała Nr 1908/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:18:55
Uchwała Nr 1909/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:18:23
Uchwała Nr 1910/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:17:48
Uchwała Nr 1911/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:16:01
Uchwała Nr 1912/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2022-01-03 14:09:49
Uchwała Nr 1891/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXIV/418/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 roku 2022-01-03 14:07:21
Uchwała Nr 1892/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2022-01-03 14:06:31
Uchwała Nr 1893/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:05:54
Uchwała Nr 1894/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2022-01-03 14:05:24
Uchwała Nr 1895/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-01-03 14:03:52
Uchwała Nr 1890/21 sprawie zmiany porozumienia intencyjnego zawartego z Gminą Miastem Stargard 2022-01-03 11:22:13
Uchwała Nr 1871/21 w sprawie stanowiska do opinii komisji Rady Powiatu w przedmiocie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2022-01-03 10:33:08
Uchwała Nr 1872/21 w sprawie stanowiska do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2022-01-03 10:32:34
Uchwała Nr 1869/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:53:25
Uchwała Nr 1861/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:52:22
Uchwała Nr 1862/21 w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2022 rok 2021-12-22 14:51:01
Uchwała Nr 1842/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXIII/409/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 listopada 2021 roku 2021-12-22 14:43:47
Uchwała Nr 1843/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-12-22 14:42:59
Uchwała Nr 1844/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:42:26
Uchwała Nr 1845/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-12-22 14:41:50
Uchwała Nr 1846/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2021 r. 2021-12-22 14:40:57
Uchwała Nr 1847/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:40:22
Uchwała Nr 1848/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:39:55
Uchwała Nr 1849/21 w sprawie spłaty raty kredytu 2021-12-22 14:39:29
Uchwała Nr 1834/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 11:05:53
Uchwała Nr 1832/21 w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-30 10:05:37
Uchwała Nr 1820/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 10:02:26
Uchwała Nr 1821/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-30 10:01:57
Uchwała Nr 1822/21 w sprawie uwag do projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard" 2021-11-30 10:00:49
Uchwała Nr 1809/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-29 15:44:59
Uchwała Nr 1810/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-29 15:44:27
Uchwała Nr 1819/21 w sprawie zawarcia porozumienia intencyjnego z Gminą Stargard 2021-11-29 14:59:33
Uchwała Nr 1794/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXII/400/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 października 2021 roku 2021-11-03 10:15:39
Uchwała Nr 1795/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 10:15:11
Uchwała Nr 1796/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 10:14:36
Uchwała Nr 1797/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2021 r. 2021-11-03 10:13:54
Uchwała Nr 1798/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-11-03 10:13:26
Uchwała Nr 1799/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r 2021-11-03 10:12:59
Uchwała Nr 1800/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-11-03 10:12:26
Uchwała Nr 1793/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy III kwartał 2021 roku 2021-11-03 09:01:35
Uchwała Nr 1773/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:51:35
Uchwała Nr 1774/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:51:02
Uchwała Nr 1775/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 2021-11-03 08:50:14
Uchwała Nr 1764/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:21:10
Uchwała Nr 1765/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:20:19
Uchwała Nr 1752/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI/392/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 września 2021 roku 2021-11-03 08:09:06
Uchwała Nr 1753/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-11-03 08:08:01
Uchwała Nr 1754/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 08:07:25
Uchwała Nr 1755/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-11-03 07:43:53
Uchwała Nr 1756/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-11-03 07:38:34
Uchwała Nr 1746/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 2021 r 2021-09-29 10:02:33
Uchwała Nr 1737/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-29 09:56:10
Uchwała Nr 1729/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:34:39
Uchwała Nr 1730/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:34:12
Uchwała Nr 1731/21 w sprawie opinii do planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn-Recław" 2021-09-15 12:33:36
Uchwała Nr 1714/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:27:03
Uchwała Nr 1715/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-09-15 12:26:35
Uchwała Nr 1716/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-09-15 12:26:04
Uchwała Nr 1687/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 2021-09-07 12:18:30
Uchwała Nr 1699/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXX/386/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku 2021-08-31 10:08:34
Uchwała Nr 1700/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-08-31 10:07:47
Uchwała Nr 1701/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:48:44
Uchwała Nr 1702/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Praktyka na 5 z plusem" 2021-08-31 09:48:00
Uchwała Nr 1695/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 2021 r. 2021-08-31 09:31:47
Uchwała Nr 1685/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:18:11
Uchwała Nr 1686/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-31 09:17:25
Uchwała Nr 1687/21 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 2021-08-31 09:16:56
Uchwała Nr 1677/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-06 13:47:23
Uchwała Nr 1678/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-06 13:46:52
Uchwała Nr 1679/21 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za II kwartał 2021 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-08-06 13:46:20
Uchwała Nr 1660/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 11:05:00
Uchwała Nr 1661/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 11:04:24
Uchwała Nr 1662/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-08-03 11:03:54
Uchwała Nr 1663/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za II kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-08-03 11:03:13
Uchwała Nr 1664/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-08-03 11:02:25
Uchwała Nr 1645/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-08-03 10:49:49
Uchwała Nr 1646/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2021 r. 2021-08-03 10:49:18
Uchwała Nr 1647/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-08-03 10:48:48
Uchwała Nr 1648/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-08-03 10:48:16
Uchwała Nr 1637/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-20 15:09:17
Uchwała Nr 1638/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-20 15:08:48
Uchwała Nr 1639/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2021 roku 2021-07-20 15:08:16
Uchwała Nr 1636/21 w sprawie zadań wnioskowanych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2021-07-15 15:29:34
Uchwała Nr 1617/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 15:25:47
Uchwała Nr 1618/21 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania za IV kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-07-15 15:25:15
Uchwała Nr 1632/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2021-07-15 15:17:02
Uchwała Nr 1633/21 w sprawie zawarcia umowy 2021-07-15 15:14:51
Uchwała Nr 1615/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 15:12:49
Uchwała Nr 1596/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2021 r. 2021-07-15 15:00:30
Uchwała Nr 1597/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:59:30
Uchwała Nr 1598/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:58:57
Uchwała Nr 1599/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-07-15 14:58:18
Uchwała Nr 1589/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXIX/377/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 czerwca 2021 roku 2021-07-15 14:47:36
Uchwała Nr 1590/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:46:27
Uchwała Nr 1591/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-07-15 14:45:55
Uchwała Nr 1592/21 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2021-07-15 14:44:30
Uchwała Nr 1578/21 w sprawie raportu o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok 2021-06-07 13:47:51
Uchwała Nr 1579/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 r. 2021-06-07 13:47:21
Uchwała Nr 1568/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVIII/363/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 maja 2021 roku 2021-06-07 13:46:13
Uchwała Nr 1569/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-06-07 13:45:11
Uchwała Nr 1570/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:44:36
Uchwała Nr 1571/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:44:06
Uchwała Nr 1572/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2020 podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-06-07 13:43:34
Uchwała Nr 1573/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-07 13:43:02
Uchwała Nr 1574/21 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I kwartał 2021 r. 2021-06-07 13:42:27
Uchwała Nr 1560/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2021 r. 2021-06-07 13:38:28
Uchwała Nr 1553/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok 2021-06-07 13:31:44
Uchwała Nr 1554/21 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko obejmującego część obrębu Storkowo 2021-06-07 13:31:05
Uchwała Nr 1555/21 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 5 400 000 zł 2021-06-07 13:30:30
Uchwała Nr 1556/21 w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych 2021-06-07 13:29:56
Uchwała Nr 1557/21 w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych 2021-06-07 13:29:22
Uchwała Nr 1559/21 w sprawie zmiany umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021-06-07 13:28:01
Uchwała Nr 1538/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:47
Uchwała Nr 1538/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:41
Uchwała Nr 1539/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:26:11
Uchwała Nr 1540/21 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2021-06-07 13:25:40
Uchwała Nr 1530/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:11:26
Uchwała Nr 1531/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-06-07 13:11:00
Uchwała Nr 1532/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-06-07 13:10:27
NFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARAGRDZKIEGO ZA ROK 2020 PODLEGAJACEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 2021-05-28 13:30:48
Uchwała Nr 1505/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVII/354/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku 2021-05-07 13:33:16
Uchwała Nr 1506/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:32:29
Uchwała Nr 1507/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:28:16
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:27:50
Uchwała Nr 1508/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 13:27:40
Uchwała Nr 1509/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-05-07 13:26:59
Uchwała Nr 1510/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za I kwartał 2021 r 2021-05-07 13:26:05
Uchwała Nr 1511/21 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. 2021-05-07 13:25:40
Uchwała Nr 1512/21 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2021 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2021-05-07 13:25:04
Uchwała Nr 1513/21 w sprawie założenia rachunku bankowego 2021-05-07 13:24:08
Uchwała Nr 1486/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:55:20
Uchwała Nr 1487/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:54:18
Uchwała Nr 1488/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:53:42
Uchwała Nr 1489/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy I kwartał 2021 roku 2021-05-07 12:53:10
Uchwała Nr 1490/21 w sprawie uwag do projektu Strategii Rozwoju Stargard 2030 2021-05-07 12:52:28
Uchwała Nr 1470/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:33:20
Uchwała Nr 1471/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-05-07 12:32:52
Uchwała Nr 1472/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-05-07 12:32:22
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA I KWARTAŁ 2021 R. PODLEGAJĄCEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 2021-04-29 15:22:03
Uchwała Nr 1466/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:36:45
Uchwała Nr 1461/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXVI/345/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 marca 2021 roku 2021-04-07 10:21:40
Uchwała Nr 1462/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-04-07 10:18:21
Uchwała Nr 1463/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:17:46
Uchwała Nr 1464/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 10:17:17
Uchwała Nr 1465/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-07 10:16:14
Uchwała Nr 1457/21 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z materiałami dodatkowymi 2021-04-07 10:14:14
Uchwała Nr 1447/21 w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu 2021-04-07 10:04:25
Uchwała Nr 1448/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" 2021-04-07 10:03:48
Uchwała Nr 1434/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 09:53:24
Uchwała Nr 1435/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-04-07 09:52:51
Uchwała Nr 1436/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 2021 r. 2021-04-07 09:52:21
Uchwała Nr 1437/21 w sprawie przyjęcia korekt zbiorczych sprawozdań budżetowych 2021-04-07 09:32:45
Uchwała Nr 1426/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-03-19 13:45:24
Uchwała Nr 1428/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2020 rok 2021-03-19 13:44:21
Uchwała Nr 1418/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2021-03-19 13:39:02
Uchwała Nr 1419/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc styczeń 2021 r. 2021-03-19 13:38:33
Uchwała Nr 1408/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-03-19 13:34:11
Uchwała Nr 1409/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-03-19 13:33:39
Uchwała Nr 1410/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za 2020 rok 2021-03-19 13:32:47
Uchwała Nr 1394/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXV/333/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 lutego 2021 roku 2021-02-22 14:01:08
Uchwała Nr 1395/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 14:00:43
Uchwała Nr 1396/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 14:00:14
Uchwała Nr 1388/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb- ZN, Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2020 roku 2021-02-22 13:46:56
Uchwała Nr 1385/21 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 13:35:57
Uchwała Nr 1386/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 13:35:21
Uchwała Nr 1360/21 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 do Uchwały Nr XXIV/322/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2021 roku 2021-02-22 12:59:14
Uchwała Nr 1361/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-02-22 12:58:33
Uchwała Nr 1362/21 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 12:58:03
Uchwała Nr 1363/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 12:57:34
Uchwała Nr 1364/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-02-22 12:56:59
Uchwała Nr 1365/21 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2021-02-22 12:56:25
Uchwała Nr 1366/21 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc grudzień 2020 r 2021-02-22 12:55:52
Uchwała Nr 1351/21 w sprawie złożenia informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu do końca 2020 roku 2021-02-22 11:56:25
Uchwała Nr 1344/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2021-02-22 11:21:57
Uchwała Nr 1345/21 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2021-02-22 11:21:28
Uchwała Nr 1338/21 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 10:45:44
Uchwała Nr 1329/21 w przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2021-2030 2021-02-22 10:11:40
Uchwała Nr 1330/21 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dysponentom środków budżetowych w Starostwie Powiatowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 2021-02-22 10:10:13
Uchwała Nr 1331/21 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami 2021-02-22 10:09:06
Uchwała Nr 1332/21 w sprawie realizacji w 2021 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie 2021-02-22 10:08:31
Uchwała Nr 1333/21 w zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok 2021-02-22 10:07:59
Uchwała Nr 1323/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:30:38
Uchwała Nr 1317/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:26:13
Uchwała Nr 1318/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2021-01-22 13:25:42
Uchwała Nr 1319/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań za miesiąc listopada 2020 r. 2021-01-22 13:25:10
Uchwała Nr 1309/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-22 13:21:16
Uchwała Nr 1310/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2020 rok 2021-01-22 13:20:40
Uchwała Nr 1292/20 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do Uchwały Nr XXIII/304/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku 2021-01-12 15:38:48
Uchwała Nr 1293/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 15:38:03
Uchwała Nr 1294/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 15:37:28
Uchwała Nr 1273/20 w sprawie stanowiska do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2021-01-12 15:06:52
Uchwała Nr 1274/20 w sprawie stanowiska do opinii komisji Rady Powiatu w przedmiocie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2021-01-12 15:06:23
Uchwała Nr 1264/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 14:56:38
Uchwała Nr 1265/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2021-01-12 14:55:55
Uchwała Nr 1266/20 w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2021 rok 2021-01-12 14:55:12
Uchwała Nr 1257/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 14:34:43
Uchwała Nr 1258/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 14:34:15
Uchwała Nr 1238/20 w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do Uchwały Nr XXII/299/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. 2021-01-12 14:26:52
Uchwała Nr 1239/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2021-01-12 14:24:24
Uchwała Nr 1240/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 14:23:18
Uchwała Nr 1241/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2021-01-12 14:21:13
Uchwała Nr 1242/20 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2020 rok 2021-01-12 14:19:01
Uchwała Nr 1243/20 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami 2021-01-12 14:18:14
Uchwała Nr 1220/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2020 r. 2020-11-24 14:28:37
Uchwała Nr 1221/20 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za III kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-11-24 14:28:13
Uchwała Nr 1217/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:58:43
Uchwała Nr 1210/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:54:48
Uchwała Nr 1211/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:54:04
Uchwała Nr 1216/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie" 2020-11-24 12:50:53
Uchwała Nr 1188/20 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r. 2020-11-24 12:47:25
Uchwała Nr 1188/20 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r. 2020-11-24 12:46:56
Uchwała Nr 1189/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:45:54
Uchwała Nr 1190/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:45:12
Uchwała Nr 1191/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:44:29
Uchwała Nr 1192/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-11-24 12:42:42
Uchwała Nr 1193/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-11-24 12:42:16
Uchwała Nr 1194/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-11-24 12:41:50
Uchwała Nr 1172/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XXI/290/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2020 r. 2020-11-24 12:28:31
Uchwała Nr 1173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-11-24 12:26:11
Uchwała Nr 1174/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:25:37
Uchwała Nr 1175/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-11-24 12:24:38
Uchwała Nr 1158/20 w sprawie spłaty raty kredytu 2020-11-24 12:13:12
Uchwała Nr 1159/20 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2020 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2020-11-24 12:12:46
Uchwała Nr 1160/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2020 r. 2020-11-24 12:12:15
Uchwała Nr 1161/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 roku 2020-11-24 12:11:44
Uchwała Nr 1162/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-11-24 12:11:10
Uchwała Nr 1146/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 12:06:27
Uchwała Nr 1145/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-11-24 11:57:03
Uchwała Nr 1125/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:45:33
Uchwała Nr 1126/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:44:48
Uchwała Nr 1127/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:43:56
Uchwała Nr 1120/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:17:12
Uchwała Nr 1121/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-11-24 11:16:31
Uchwała Nr 1095/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XX/280/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 września 2020 r. 2020-11-24 11:07:32
Uchwała Nr 1096/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-11-24 11:05:51
Uchwała Nr 1097/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-11-24 11:05:14
Uchwała Nr 1098/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-11-24 11:04:33
Uchwała Nr 1099/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 2020 r. 2020-11-24 11:02:58
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2021-2030 2020-11-16 13:15:46
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK 2020-11-16 13:14:59
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA III KWARTAŁ 2020 R. PODLEGAJĄCEJ PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 2020-10-26 13:12:33
Uchwała Nr 1077/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-09-22 15:01:04
Uchwała Nr 1078/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-09-22 14:58:04
Uchwała Nr 1067/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-09-22 14:51:04
Uchwała Nr 1068/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie" 2020-09-22 14:50:28
Uchwała Nr 1069/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-09-22 14:49:02
Uchwała Nr 1070/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-09-22 14:48:19
Uchwała Nr 1074/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-09-22 14:43:39
Uchwała Nr 1056/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XIX/273/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. 2020-09-02 11:42:01
Uchwała Nr 1058/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-09-02 11:40:26
Uchwała Nr 1059/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-09-02 11:39:34
Uchwała Nr 1044/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 2020 r 2020-09-02 11:34:28
Uchwała Nr 1045/20 zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych 2020-09-02 11:33:55
Uchwała Nr 1046/20 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 2020-09-02 11:33:29
Uchwała Nr 1035/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-08-27 13:58:33
Uchwała Nr 1036/20 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za II kwartał 2020 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-08-27 13:57:43
Uchwała Nr 1037/20 w sprawie informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2020 roku 2020-08-27 13:56:54
Uchwała Nr 1029/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-08-27 13:37:35
Uchwała Nr 1030/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-08-27 13:36:32
Uchwała Nr 1009/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2020 r. 2020-08-27 12:35:04
Uchwała Nr 1010/20 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. 2020-08-27 12:33:50
Uchwała Nr 1011/20 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za II kwartał 2020 r. podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2020-08-27 12:27:30
Uchwała Nr 1012/20 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2020 r. 2020-08-27 12:25:52
Uchwała Nr 1013/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań SPWZOZ w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-08-27 12:13:22
Uchwała Nr 1014/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-08-27 12:12:50
Uchwała nr 996/20 w sprawie oświadczenia do projektu pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-07-31 13:16:01
Uchwała Nr 983/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-07-31 13:11:02
Uchwała Nr 984/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-07-31 13:10:17
Uchwała Nr 985/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2020 roku 2020-07-31 13:09:21
Uchwała Nr 993/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-07-31 13:03:25
uchwałę nr 982/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-07-31 13:02:11
Uchwała Nr 976/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-07-15 10:03:55
Uchwała Nr 977/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-07-15 10:03:28
Uchwała Nr 965/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-07-10 10:22:41
Uchwała Nr 952/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XVII/261/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 2020-07-10 10:16:18
Uchwała Nr 953/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-07-10 10:15:39
Uchwała Nr 954/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-07-10 10:15:01
Uchwała Nr 955/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2028 2020-07-10 10:14:17
Uchwała Nr 956/20 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2020-07-10 10:13:46
Uchwała Nr 946/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2020 r. 2020-07-10 09:21:15
Uchwała Nr 947/20 w sprawie założenia rachunku 2020-07-10 09:20:20
Uchwała Nr 948/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-07-10 09:19:51
Uchwała Nr 944/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-06-18 14:16:10
Uchwała Nr 930/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-06-18 14:03:01
Uchwała Nr 931/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-06-18 14:02:24
Uchwała Nr 918/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XVII/244/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 maja 2020 r 2020-06-18 13:53:31
Uchwała Nr 919/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-06-18 13:51:36
Uchwała Nr 920/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-06-18 13:49:44
Uchwała Nr 921/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-06-18 13:48:56
Uchwała Nr 922/20 w sprawie raportu o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-06-18 13:48:19
Uchwała Nr 922/20 w sprawie raportu o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-06-18 13:47:58
Uchwała Nr 923/20 w sprawie przyjęcia korekty sprawozdań za IV kwartał 2019 roku Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-06-18 13:46:44
Uchwała Nr 924/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień 2020 r. 2020-06-18 13:46:05
Uchwała Nr 910/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-05-25 09:01:51
Uchwała Nr 911/20 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2019 podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2020-05-25 09:01:14
Uchwała Nr 912/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-05-25 08:59:19
Uchwała Nr 899/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-05-25 08:56:22
Uchwała Nr 900/20 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r. 2020-05-25 08:55:37
Uchwała Nr 901/20 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I kwartał 2020 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2020-05-25 08:54:29
Uchwała Nr 902/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-05-25 08:54:00
Uchwała Nr 892/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-05-15 14:31:46
Uchwała Nr 893/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2020-05-15 14:30:58
Uchwała Nr 894/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Kurs na rodzinę" 2020-05-15 14:30:16
Uchwała Nr 895/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych na I kwartał 2020 r. 2020-05-15 14:29:41
Uchwała Nr 885/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy I kwartał 2020 roku 2020-05-07 13:34:13
Uchwała Nr 884/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-05-07 13:26:57
Uchwała Nr 870/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XVI/231/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. 2020-05-07 12:16:16
Uchwała Nr 871/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-05-07 12:15:33
Uchwała Nr 872/20 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-05-07 12:14:52
Uchwała Nr 873/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-05-07 12:14:27
Uchwała Nr 874/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020r. 2020-05-07 12:13:59
Uchwała Nr 869/20 w sprawie założenia rachunku bankowego 2020-04-17 13:32:13
Uchwała Nr 856/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-04-17 11:11:07
Uchwała Nr 857/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r., 2020-04-17 11:10:33
Uchwała Nr 850/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-04-01 10:24:37
Uchwała Nr 831/20 w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu 2020-04-01 10:19:49
Uchwała Nr 832/20 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z materiałami dodatkowymi 2020-04-01 10:19:18
Uchwała Nr 814/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-04-01 10:18:31
Uchwała Nr 815/20 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-04-01 10:17:35
Uchwała Nr 836/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-27 13:34:39
Uchwała Nr 837/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-27 13:34:04
Uchwała Nr 838/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc luty 2020 roku 2020-03-27 13:05:55
Uchwała Nr 833/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-27 10:38:49
Uchwała Nr 834/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-27 10:38:15
Uchwała Nr 804/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb- ZN, Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2019 roku 2020-03-18 12:16:37
Uchwała Nr 805/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2020-03-18 12:16:00
Uchwała Nr 806/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za 2019 rok 2020-03-18 12:15:19
Uchwała Nr 807/20 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2019 rok 2020-03-18 12:13:59
Uchwała Nr 808/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepsza Inwestycją" 2020-03-18 12:12:48
Uchwała Nr 809/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepsza Inwestycją" 2020-03-18 12:12:04
Uchwała Nr 810/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-18 12:10:36
Uchwała Nr 802/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2020-03-06 13:53:33
Uchwała Nr 785/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XV/216/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 lutego 2020 r. 2020-03-06 13:49:22
Uchwała Nr 786/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-03-06 13:48:12
Uchwała Nr 786/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-03-06 13:47:56
Uchwała Nr 787/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 r. 2020-03-06 13:45:52
Uchwała Nr 788/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-03-06 13:45:05
Uchwała Nr 789/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-03-06 13:44:09
Uchwała Nr 790/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-03-06 13:43:00
Uchwała Nr 791/20 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc styczeń 2020 r. 2020-03-06 13:42:02
Uchwała Nr 739/20 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-02-21 14:16:49
Uchwała Nr 740/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-02-21 14:16:21
Uchwała Nr 741/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-02-21 14:15:49
Uchwała Nr 742/20 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Rodzina Najlepszą Inwestycją" 2020-02-21 14:14:58
Uchwała Nr 719/20 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 do uchwały Nr XIV/203/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 stycznia 2020 r. 2020-02-05 13:40:06
Uchwała Nr 720/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-02-05 13:38:42
Uchwała Nr 721/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-02-05 13:38:09
Uchwała Nr 722/20 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-02-05 13:37:40
Uchwała Nr 723/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2020-02-05 13:37:13
Uchwała Nr 710/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-01-24 10:33:43
Uchwała Nr 711/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-01-24 10:33:16
Uchwała Nr 712/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-01-24 10:32:51
Uchwała Nr 709/20 w sprawie zawarcia umowy 2020-01-24 10:30:37
Uchwała Nr 697/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-01-24 10:28:08
Uchwała Nr 684/20 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2020-01-24 10:19:57
Uchwała Nr 685/20 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2020-01-24 10:19:22
Uchwała Nr 689/20 w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie 2020-01-24 10:13:50
Uchwała Nr 679/20 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami 2020-01-16 13:44:49
Uchwała Nr 680/20 w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie 2020-01-16 13:40:29
Uchwała Nr 681/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020-01-16 13:39:27
Uchwała Nr 682/20 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 2020-01-16 13:38:51
Uchwała Nr 677/19 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2020-01-16 13:36:16
Uchwała Nr 678/19 Zarządu Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 2020-01-16 13:35:47
Uchwała Nr 669/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2020-01-16 13:34:37
Uchwała Nr 670/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 2020-01-16 13:34:03
Uchwała Nr 652/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2019 r. 2019-12-27 09:30:07
Uchwała Nr 653/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr XIII/187/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 2019-12-27 09:28:57
Uchwała Nr 654/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-12-27 09:25:35
Uchwała Nr 635/19 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2019-12-27 09:00:42
Uchwała Nr 636/19 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego 2019-12-27 09:00:02
Uchwała Nr 632/19 w sprawie stanowiska do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2019-12-13 11:32:45
Uchwała Nr 633/19 w sprawie stanowiska do opinii Komisji Rady Powiatu w przedmiocie uchwały budżetowej na rok 2020 2019-12-13 11:32:14
Uchwała Nr 619/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-12-11 12:00:52
Uchwała Nr 620/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-12-11 12:00:00
Uchwała Nr 621/19 w sprawie weryfikacji planów finansowych na 2020 rok 2019-12-11 11:57:54
Uchwała Nr 629/19 w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. w punkcie Nr 4 2019-12-11 10:53:15
Uchwała Nr 605/19 w sprawie przyjęcia korekty kwartalnego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2019-12-11 10:50:55
Uchwała Nr 606/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr XII/181/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 listopada 2019 r. 2019-12-11 10:50:25
Uchwała Nr 607/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-12-11 10:49:40
Uchwała Nr 608/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-12-11 10:48:26
Uchwała Nr 591/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc październik 2019 r. 2019-11-28 13:17:47
Uchwała Nr 592/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 października 2019 r. 2019-11-28 13:17:08
Uchwała Nr 604/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-11-28 12:59:37
Uchwała Nr 580/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-11-28 12:57:18
Uchwała Nr 581/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-11-28 12:56:35
Uchwała Nr 582/19 przyjmująca projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-2030 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok 2019-11-28 12:55:52
PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU STARGARDZKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU STARGARDZKIEGO NA LATA 2020-2030 2019-11-15 16:00:58
Uchwała Nr 558/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 2019-11-13 10:12:53
Uchwała Nr 559/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr XI/172/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 października 2019 r. 2019-11-13 10:12:12
Uchwała Nr 560/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-11-13 10:11:22
Uchwała Nr 561/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-11-13 10:10:33
Uchwała Nr 549/19 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pod nazwą "Kurs na rodzinę" 2019-10-31 10:09:42
Uchwała Nr 550/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za III kwartał 2019 r. 2019-10-31 10:08:22
Uchwała Nr 551/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2019-10-31 10:07:05
Uchwała Nr 552/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r. 2019-10-31 10:06:38
Uchwała Nr 553/19 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2019 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2019-10-31 10:05:55
Uchwała Nr 531/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy III kwartał 2019 roku 2019-10-23 14:41:38
Uchwała Nr 532/19 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Stargardzkiego 2019-10-23 14:41:05
Uchwała Nr 533/19 w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Powiatu Stargardzkiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego 2019-10-23 14:39:01
Uchwała Nr 534/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-10-23 14:37:08
Uchwała Nr 546/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-10-23 10:56:05
Uchwała Nr 514/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-10-15 09:25:31
Uchwała Nr 501/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2030 2019-10-08 08:33:30
Uchwała Nr 502/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr X/152/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 września 2019 r. 2019-10-08 08:32:21
Uchwała Nr 503/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-10-08 08:31:03
Uchwała Nr 504/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-10-08 08:30:20
Uchwała Nr 500/19 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" 2019-09-26 12:13:54
Uchwała Nr 496/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc sierpień 2019 r. 2019-09-20 14:34:15
Uchwała Nr 497/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2019-09-20 14:32:50
Uchwała Nr 493/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-09-18 12:46:23
Uchwała Nr 494/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-09-18 12:45:27
Uchwała Nr 482/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-09-12 13:47:16
Uchwała Nr 488/19 w sprawie przekazania środków na realizację zadań w ramach projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki" 2019-09-12 13:38:59
Uchwała Nr 469/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 2019-09-12 13:00:59
Uchwała Nr 470/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr IX/140/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-12 13:00:24
Uchwała Nr 471/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-09-12 12:59:27
Uchwała Nr 472/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-09-12 12:58:52
Uchwała Nr 480/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-09-05 13:24:36
Uchwała Nr 481/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-09-05 13:23:43
Uchwała Nr 439/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-08-27 13:39:02
Uchwała Nr 440/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-08-27 13:38:24
Uchwała Nr 441/19 w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych 2019-08-27 13:37:48
Uchwała Nr 442/19 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 2019-08-27 13:37:13
Uchwała Nr 457/19 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 16 006 556 zł 2019-08-26 13:08:57
Uchwała Nr 458/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc lipiec 2019 r. 2019-08-26 12:53:09
Uchwała Nr 459/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2019 r. 2019-08-26 12:50:56
Uchwała Nr 450/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-08-26 11:47:49
Uchwała Nr 443/19 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2019 roku 2019-08-26 11:27:54
Uchwała Nr 426/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za II kwartał 2019 r. 2019-08-26 11:09:08
Uchwała Nr 427/19 Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki 2019-08-26 11:07:44
Uchwała Nr 428/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. 2019-08-26 11:05:40
Uchwała Nr 429/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-08-26 11:04:45
Uchwała Nr 430/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-08-26 11:04:09
Uchwała Nr 431/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-08-26 11:02:52
Uchwała Nr 432/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-08-26 11:02:10
Uchwała Nr 442/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 2019-08-22 09:42:36
Uchwała Nr 441/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania z materiałami do uchwał budżetowych 2019-08-22 08:49:53
Uchwała Nr 419/19 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-30 12:32:23
Uchwała Nr 420/19 Zarządu Powiatu w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za II kwartał 2019 roku podlegającej podaniu do publicznej wiadomości 2019-07-30 12:30:35
Uchwała Nr 410/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-22 11:25:06
Uchwała Nr 411/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy II kwartał 2019 roku 2019-07-22 11:24:12
Uchwała Nr 408/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-16 14:43:08
Uchwała Nr 404/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-16 14:27:12
Uchwała Nr 395/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-16 14:24:25
Uchwała Nr 381/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 2019-07-02 12:21:30
Uchwała Nr 382/19 w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do uchwały Nr VIII/126/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-07-02 12:20:48
Uchwała Nr 384/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-07-02 12:19:40
Uchwała Nr 385/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 2019-07-02 12:17:49
Uchwała Nr 365/19 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2019-06-25 10:19:11
Uchwała Nr 366/19 w sprawie przyjęcia zbiorczych sprawozdań budżetowych za miesiąc maj 2019 r. 2019-06-25 10:17:47
Uchwała Nr 367/19 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 maja 2019 r. 2019-06-25 10:14:59
Uchwała Nr 352/19 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 r. 2019-06-25 09:51:41
Uchwała Nr 353/19 w sprawie założenia rachunku bankowego 2019-06-25 09:50:04
Raport o stanie Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok 2019-05-31 14:23:48