Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023 ROK


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23, Działanie 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego. 2023-12-27 08:37:18
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2024 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2023-12-18 09:43:40
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2024 r. Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 2023-12-18 09:43:38
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” 2023-12-15 13:23:37
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 2023-12-15 13:23:34
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23, Działanie 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 08:31:19
Protokół z konsultacji projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargardzkim na lata 2024-2026” 2023-11-29 15:11:49
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Stargardzkim na lata 2024-2026” - (artykuł stracił ważność) 2023-11-15 09:31:54
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu stargardzkiego 2023-10-27 14:37:59
Konsultacje Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r 2023-10-13 12:38:18
Stowarzyszenie „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” złożyło ofertę „małego grantu” z propozycją realizacji zadania publicznego pn. „Lęki i niepokoje” 2023-10-09 12:13:51
Ogłoszenie Starosty Stargardzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na kadencję 2023-2027. 2023-09-11 13:08:42
Informacja Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie. 2023-08-28 14:41:07
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-18 16:04:30
Stowarzyszenie „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” ponownie złożyło ofertę „małego grantu” z propozycją realizacji zadania publicznego pn. „TATA NA MEDAL” 2023-06-02 14:03:13
Stowarzyszenie „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” złożyło ofertę „małego grantu” z propozycją realizacji zadania publicznego pn. „TATA NA MEDAL” 2023-05-26 13:07:01
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2023-05-26 13:03:14
Informacja o złożeniu oferty przez organizację pozarządową 2023-04-19 15:17:06
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2023 r. 2023-04-14 15:54:27
Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2023-04-13 15:27:54
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w Komisji Konkursowej w 2023 r. 2023-01-04 15:45:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Ciołek

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Dominika Ciołek

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 15:34

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 15:34