Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Archiwum Zakładowe

Wojciech Zaręba

stosowany symbol przy znakowaniu spraw SA

 

Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności:
1) przejmowanie dokumentacji:
a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
b) niearchiwalnej po powiatowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był powiat,
c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD),
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
5) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
6) przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,
7) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej brakowaniu,
8) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
9) nadzór nad działalnością filii archiwum zakładowego,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Rybicka

Data wytworzenia:
04 maj 2020

Osoba dodająca informacje

Monika Rybicka

Data publikacji:
04 maj 2020, godz. 14:04

Osoba aktualizująca informacje

Monika Rybicka

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 11:18