505 Biuro Kontroli | BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Kontroli

BIURO KONTROLI

STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 

 

  ul. Bogusława IV  , 73-110 Stargard ,

stosowany symbol przy znakowaniu spraw TZ      

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Beata Gajewska
TZ.GJ1
 Dyrektor Wydziału
(91) 834 02 83
kontrola@powiatstargardzki.pl
Agnieszka Pietrucin
TZ.PE2
stanowisko ds. kontroli
(91) 834 02 82
skargi@powiatstargardzki.pl
Monika Hawryluk
TZ.HW3
stanowisko ds. kontroli
(91) 834 02 82
kontrola2@powiatstargardzki.pl
wakat
TZ.4
stanowisko ds. postępowań administracyjnych
(91) 834 02 83
 

 

1. Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) z zakresu ustawy o finansach publicznych:
a) opracowanie rocznego planu kontroli,
b) realizacja zadań kontrolnych na podstawie rocznego planu kontroli,
c) realizacja doraźnych zadań kontrolnych na podstawie zarządzeń Starosty lub uchwał Zarządu Powiatu,
d) sporządzanie projektów wniosków do właściwych organów w zakresie ustaleń kontrolnych
e) koordynacja spraw związanych z gromadzeniem informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących zadań Starosty, Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego,
f) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
g) przeprowadzanie analiz w zakresie ustaleń pokontrolnych,
2) z zakresu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
3) z zakresu ustawy o działalności leczniczej:
a) sporządzanie projektów aktów prawnych regulujących działalność SPWZOZ,
b) sporządzanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie sprawozdań przedkładanych przez SPWZOZ dla podmiotu tworzącego,
c) przeprowadzanie postępowań związanych z wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPWZOZ,
d) sporządzanie projektów dokumentacji dotyczącej przyznania i rozliczania dotacji dla SPWZOZ,
e) sporządzanie projektów uchwał wyrażających zgodę na zbycie aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez SPWZOZ,
f) sporządzanie projektów rocznych planów budżetowych biura oraz ich bieżąca realizacja w odniesieniu do zadań związanych z pełnieniem nadzoru podmiotu tworzącego nad SPWZOZ.
2. Zadania wspólne w zakresie kontroli oraz ustawy o działalności leczniczej:
1) współdziałanie z administracją państwową i samorządową;
2) bieżące śledzenie przepisów prawa w ramach spraw prowadzonych przez biuro.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
06 cze 2022, godz. 15:33