Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Biuro Obsługi Urzędu

Biuro Obsługi Urzędu
Starostwa Powiatowego w Stargardzie ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ,   parter - kancelaria ogólna w holu budynku, pokoje: 02,03 piwnica - pokoje: 002, 005 oraz sekretariat 114
stosowany symbol przy znakowaniu spraw SU      

Imię i nazwisko
Symbol
Stanowisko
Telefon
E-mail
Izabela Lewandowska
SU.LW1
Dyrektor
(91) 48 04 812
starostwo@powiatstargardzki.pl
Iga Żwikiewicz
SU.ŻI2
Zastępca Dyrektora
(91) 48 04 878
 
Katarzyna Kozłowska
SU.KZ3
Stanowisko ds. gospodarowania składnikami majątku
(91) 48 04 935
 
Patrycja Wolska
SU.WL4
Stanowisko ds. administracyjnych
(91) 48 04 804
 
Michał Witkowski
SU.WT5
Stanowisko ds. obsługi informatycznej
(91) 48 04 850
 
Dominika Ciołek
SU.CO6
 Stanowisko ds. obsługi informatycznej
(91) 48 04 851
 
Tomasz Burakowski
SU.BR7
 Stanowisko ds. obsługi informatycznej
(91) 48 04 820
 
Krzysztof Mejza
SU.MJ12
Stanowisko ds. magazynowych
(91) 48 04 882
 
Jan Zajączkowski
SU.ZJ13
Konserwator
 
 
Robert Dynowski
SU.TK14
Konserwator
 
 
Stefania Kozłowska
SU.15
Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 
 
Krystyna Koszowska
SU.16
Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 
 
Zdzisława Kaczmarek
SU.17
Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 
 
Kamila Feszczak
SU.18
Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 
 
Ewa Dulko
SU.19
Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 
 
Roman Gładysz
SU.GA20
Stanowisko ds.   zaopatrzeniowych-kierowca
(91) 48 04 805
 
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Ela Błoch
Agnieszka Dominiak
SU.BO8
SU.DM8
Stanowisko ds. zarządzania dokumentacją elektroniczną
(91) 48 04 889
starostwo@powiatstargardzki.pl
Joanna Grońska
SU.GO9
Stanowisko ds. kancelaryjnych
(91) 48 04 800
 starostwo@powiatstargardzki.pl
Natalia Ostrowska
SU.OT10
Stanowisko ds. kancelaryjnych
(91) 48 04 800
 
Krzysztof Szymczyk
SU.SY11
Stanowisko ds. kancelaryjnych
 
 
wakat
SU.21
Goniec
 
 
Aurelia Konopka
SU.KN22
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
(91) 48 04 802
sekretariat@powiatstargardzki.pl
wakat
SU.23
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
(91) 48 04 803
 

 

Do zadań biura należy w szczególności:

1)    z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach  publicznych:  
a)    sporządzanie projektów umów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Starostwa,
b)    obsługa programu - planowania prognozowania i realizacji budżetu PLAN B,
c)    prowadzenie rejestru zaangażowania,
d)    realizacja i weryfikacja zamówień poniżej 30.000 euro złożonych przez komórki organizacyjne Starostwa, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Zamówień i Inwestycji,
e)    zaopatrywanie w materiały biurowe i druki,
f)    prenumeraty gazet i czasopism,
g)    gospodarowanie taborem samochodowym,
h)    dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń i aktualność tablic informacyjnych,
i)    gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i planowanie remontów,
j)    organizowanie konferencji i szkoleń dla potrzeb Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
k)    pomoc techniczna w organizowaniu konferencji i szkoleń z udziałem podmiotów zewnętrznych,
l)    planowanie niezbędnych konserwacji i przeglądów budynku oraz kontrola prawidłowości ich realizacji,
m)    dbanie o czystość i porządek wewnątrz i przy budynku Starostwa,
n)    przedkładanie propozycji wyboru brokera,
o)    koordynowanie i pomoc w zbieraniu informacji umożliwiających ustalenie wartości ubezpieczanego mienia Powiatu,
p)    realizacja umowy na ubezpieczenie majątku Powiatu,
q)    prowadzenie ewidencji i nadzór nad osobami wobec których orzeczono karę   ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy,
2)      w zakresu rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:
a)    prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej,
b)    odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),
c)    prowadzenie ewidencji pieczęci,
d)    potwierdzanie delegacji osobom przybywającym w sprawach służbowych do  Starostwa,
e)    przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
f)    prowadzenie ewidencji przesyłek specjalnych i wartościowych,
g)    udzielanie informacji interesantom, w razie potrzeby kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
h)    obsługa centrali telefonicznej,
i)    rejestracja korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
j)    ustalanie treści tablic urzędowych i ich zamawianie,
3)    z zakresu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym:
a)    administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),
b)    koordynacja działań z zakresu informatyki,
c)    zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,
d)    nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
e)    administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
f)    pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania informatycznego, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,
g)    zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych,
h)    organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych,
i)    realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa ich przetwarzania,
j)    przygotowanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną  realizacją usług publicznych,
k)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,
l)    utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej),
m)    administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,
n)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji,
o)    określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników,
p)    prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
q)   sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu  dokumentów,
r)    prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,
4)   w zakresie spraw obywatelskich - prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym:
a)    przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
b)    prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
c)    przeprowadzanie procedur dotyczących rzeczy nieodebranych.
5)    z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura,
6)    zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
7)  
  fakturowanie sprzedaży oraz innych transakcji niekoniecznie związanych z pobieraniem pożytków

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Dąbrowska

Data wytworzenia:
22 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Dąbrowska

Data publikacji:
22 lis 2007, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
23 maj 2024, godz. 09:50