Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o projekcie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

zdjęcie przedstawia logotypu projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

„Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

Zakres Projektu obejmuje utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego bazującego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne
o charakterze opisowym i przestrzennym. Wynikiem tego będzie uporządkowanie i standaryzacja procesów związanych z realizacją zadań publicznych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką przestrzenną województwa oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także między jednostkami administracji publicznej, usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i analiz oraz monitoringu procesów gospodarczych w oparciu o wiarygodne dane przestrzenne.
System informacji przestrzennej RIIP WZ rozszerzy i ułatwi dostęp obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej, elektronicznej administracji w zakresie e-usług publicznych administracji samorządowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, a architektura modułowa umożliwi rozbudowę oprogramowania o kolejne funkcjonalności i warstwy tematyczne wykorzystujące dane przestrzenne, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.


Wyszczególniając niezbędny zakres rzeczowy realizacji projektu RIIP WZ to:
•    cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
•    budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych oraz rozbudowa funkcjonalności systemów dziedzinowych do obsługi danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego;
•    dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie systemu RIIP WZ
oraz komunikację z węzłem powiatowym.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o projekcie RIIP WZ - aktualizacja (PDF, 765.41Kb) 2022-11-02 12:06:43 22
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Ciołek

Data wytworzenia:
02 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Dominika Ciołek

Data publikacji:
02 lis 2022, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Ciołek

Data aktualizacji:
02 lis 2022, godz. 12:16