Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały Rady Powiatu podjęte na VIII sesji w dniu 26 czerwca 2019 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwały Rady Powiatu podjęte na VIII sesji w dniu 26 czerwca 2019 r. 2019-07-02 10:34:05
Uchwała Nr VIII/113/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego 2019-07-02 10:33:24
Uchwała Nr VIII/114/19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego 2019-07-02 10:33:10
Uchwała Nr VIII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Stargardzkiego 2019-07-02 10:32:47
Uchwała Nr VIII/116/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Stargardzkiego 2019-07-02 10:31:53
Uchwała Nr VIII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stargardzkiego 2019-07-02 10:31:29
Uchwała Nr VIII/118/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 30 maja 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. 2019-07-02 10:31:04
Uchwała Nr VIII/119/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania 2019-07-02 10:30:50
Uchwała Nr VIII/120/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok 2019-07-02 10:30:23
Uchwała Nr VIII/121/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok 2019-07-02 10:29:57
Uchwała Nr VIII/122/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok 2019-07-02 10:29:24
Uchwała Nr VIII/123/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok 2019-07-02 10:28:51
Uchwała Nr VIII/124/19 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok 2019-07-02 10:28:27
Uchwała Nr VIII/125/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 2019-07-02 10:28:00
Uchwała Nr VIII/126/19 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok 2019-07-02 10:27:42
Uchwała Nr VIII/127/19 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie w 2018 r. 2019-07-02 10:27:22
Uchwała Nr VIII/128/19 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie w 2018 r. 2019-07-02 10:27:00
Uchwała Nr VIII/129/19 w sprawie przyjęcia Raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Stargardzkim na lata 2016-2020 2019-07-02 10:26:18
Uchwała Nr VIII/130/19 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 rok 2019-07-02 10:25:45
uchwała Nr VIII/131/19 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2019 i 2020 2019-07-02 10:25:26
Uchwała Nr VIII/132/19 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2022 2019-07-02 10:24:46
Uchwała Nr VIII/133/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Stargardzkiego do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" 2019-07-02 10:23:58
Uchwała Nr VIII/134/19 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2019-07-02 10:23:24
Uchwała Nr VIII/135/19 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Stargardzkiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie 2019-07-02 10:22:42
Uchwała Nr VIII/136/19 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie 2019-07-02 10:22:17
Uchwała Nr VIII/137/19 w sprawie rozpatrzenia skargi 2019-07-02 10:21:45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Natalia Szarżanowicz

Data wytworzenia:
02 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Natalia Szarżanowicz

Data publikacji:
02 lip 2019, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Natalia Szarżanowicz

Data aktualizacji:
02 lip 2019, godz. 10:21