Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

http://pcprketrzyn.pl/wp-content/uploads/2020/08/belka-600x82.jpg

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
 

Powiat Stargardzki przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii  w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej
w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

• zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania
(w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
• zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych,
• zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Dofinansowanie realizacji projektu w łącznej wysokości 601 000,00 zł, w tym kwota
ze środków EFS 506 522,80 zł co stanowi 84,28% dofinansowania oraz kwota Budżetu Państwa 94 477,20 zł co stanowi 15,72 % dofinansowania. Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Jedynak

Data wytworzenia:
01 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Witkowski

Data publikacji:
14 wrz 2020, godz. 12:44

Osoba aktualizująca informacje

Michał Witkowski

Data aktualizacji:
30 wrz 2020, godz. 15:33