Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Budowlano ? Technicznych w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Minął termin składania ofert
2020-12-01 16:13:58
Modernizacja toalety i łazienki w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie, w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2020-11-20 17:28:28
Ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2020-11-17 10:25:01
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku
Minął termin składania ofert
2020-10-21 10:49:06
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Dobrzany wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych
Minął termin składania ofert
2020-07-27 09:37:53
Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie
Minął termin składania ofert
2020-03-09 15:05:19
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2020-02-27 12:41:01
Odbiór odpadów komunalnych
Minął termin składania ofert
2020-02-04 14:04:11
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) dla obrębów z gminy Ińsko wraz z wykonaniem cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem baz danych
Minął termin składania ofert
2019-10-01 15:49:15
Wymiana dźwigu osobowego typu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
Minął termin składania ofert
2019-04-24 14:34:42
Świadczenie usługi polegającej na dozorze i obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów
Minął termin składania ofert
2019-01-30 15:39:40
Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Minął termin składania ofert
2018-11-22 15:14:59
Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Minął termin składania ofert
2018-10-29 14:04:14
Modernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego ? siłowni oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym
Minął termin składania ofert
2018-10-19 16:12:08
Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie
Minął termin składania ofert
2018-10-15 16:20:34
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2018-09-04 15:22:12
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2018-02-26 13:00:33
Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych
Minął termin składania ofert
2018-01-26 15:44:16
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2017-12-08 15:29:40
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2017-11-29 08:34:25
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku
Minął termin składania ofert
2017-11-27 16:30:27
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2017-11-24 15:17:57
Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
Minął termin składania ofert
2017-06-22 14:38:44
Świadczenie usługi polegającej na dozorze i obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów
Minął termin składania ofert
2017-02-01 16:02:25
Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500)
Minął termin składania ofert
2016-10-17 11:52:20
Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500)
Minął termin składania ofert
2016-08-31 16:07:50
Wykonywanie usług pocztowych
Minął termin składania ofert
2016-06-10 13:59:10
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2016-03-04 15:48:15
Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych
Minął termin składania ofert
2016-02-05 13:58:56
Usuwanie pojazdów z dróg oraz statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2015-12-08 16:01:20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2015-12-07 14:59:58
Założenie inicjalnej bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
Minął termin składania ofert
2015-09-04 15:37:38
Realizacja w terenie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2015-07-10 15:02:50
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2015-06-09 17:03:23
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2015-04-28 16:41:02
Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic wycofanych z użytku
Minął termin składania ofert
2014-11-26 14:49:53
Wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-10-06 11:45:36
Wykonanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz realizacja projektu w terenie
Minął termin składania ofert
2014-07-11 14:07:56
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-05-13 16:10:08
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-03-14 15:25:49
Odbiór odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-02-18 12:19:02
Ochrona fizyczna pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2014-02-07 14:13:33
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2015.
Minął termin składania ofert
2013-12-04 15:00:03
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
Minął termin składania ofert
2013-10-08 15:01:18
Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody
Minął termin składania ofert
2013-09-18 16:35:51
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) dla gminy Kobylanka, obręb Kobylanka i Zieleniewo
Minął termin składania ofert
2013-08-08 15:56:21
Opracowanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Minął termin składania ofert
2013-05-29 16:22:31
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-05-29 12:01:45
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-04-24 12:36:46
Świadczenie usług z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Minął termin składania ofert
2013-02-26 08:32:14
Ochrona obiektów Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Gdyńskiej 8
Minął termin składania ofert
2013-01-21 12:13:44
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego.
Minął termin składania ofert
2012-12-07 16:27:47
Usuwanie pojazdów, statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego
Minął termin składania ofert
2012-12-06 14:44:49
Wykonanie inwentaryzacji, konserwacji oraz założeń do projektu osnowy wysokościowej
Minął termin składania ofert
2012-10-16 14:15:51
Wykonanie podziału działek Skarbu Państwa
Minął termin składania ofert
2012-09-28 13:40:52
Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-08-24 11:44:47
Wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-08-16 12:21:31
Wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2012-07-30 14:56:09
Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2012-07-23 15:24:55
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-05-28 10:25:06
Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-03-15 12:59:15
Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-03-09 13:10:33
Dostawa wyposażenia do mieszkania rodzinkowego wchodzącego w struktury Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-12-14 16:25:29
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2011-12-09 17:23:52
Dostawa wyposażenia do mieszkania rodzinkowego wchodzącego w struktury Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-12-06 16:51:57
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-12-05 16:33:52
Dostawa wyposażenia do mieszkania rodzinkowego wchodzącego w struktury Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-11-10 13:46:35
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, etap I, usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania
Minął termin składania ofert
2011-11-09 11:41:26
Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-10-31 10:24:18
Dostawa wyposażenia dla Domu Dziecka Nr 2, w ramach zadania pn. Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja tego obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-10-19 17:08:56
Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-10-18 10:38:44
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2011-10-13 14:49:16
Remont toalet w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-10-10 10:40:03
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Minął termin składania ofert
2011-09-27 09:04:30
Aktualizacja analogowej mapy zasadniczej
Minął termin składania ofert
2011-09-23 15:00:21
Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-08-18 15:59:08
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł)
Minął termin składania ofert
2011-07-01 14:09:22
Wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będących w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-06-20 14:51:26
Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Minął termin składania ofert
2011-06-20 13:56:19
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na Os. Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap Termomodernizacja budynku
Minął termin składania ofert
2011-05-27 13:11:25
Adaptacja obiektu mieszkalnego na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-04-18 16:23:53
Adaptacja obiektu mieszkalnego na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-03-21 14:19:35
Ochrona fizyczna pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-02-11 11:35:31
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-12-13 14:29:49
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego do rozbudowy serwera
Minął termin składania ofert
2010-10-26 15:42:24
Dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2010-10-21 15:14:03
Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.: Przebudowa-modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 - dostawa wyposażenia warsztatu drzewnego
Minął termin składania ofert
2010-10-01 13:53:20
Wykonanie podziału i wznowienia granic działek Skarbu Państwa
Minął termin składania ofert
2010-09-24 11:30:18
Budowa nowego obiektu mieszkalnego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-09-10 17:15:10
Remont toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-09-07 15:34:59
"Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej gmina Stargard Szczeciński"
Minął termin składania ofert
2010-08-31 17:37:01
Remont dachu budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-08-18 16:19:01
Remont toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-08-16 11:27:47
Remont dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-07-27 09:54:10
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Os. Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2010-07-14 13:05:23
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-04-19 13:50:09
Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-04-16 13:44:16
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-03-30 14:54:14
Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.: ?Przebudowa-modernizacja budynku ?A? Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35? - II etap dostawa maszyn do obróbki drewna.
Minął termin składania ofert
2010-03-05 16:41:39
Dostawa wyposażenia dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2010-01-29 15:57:54
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2009-12-07 14:08:21
Dostawa oprogramowania biurowego dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2009-11-20 15:53:50
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2009-11-14 15:50:42
Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Mieszka I 4, obejmująca termomodernizację budynku.
Minął termin składania ofert
2009-10-29 12:18:34
Dostawa komputera przenośnego
Minął termin składania ofert
2009-10-23 14:32:53
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Minął termin składania ofert
2009-10-09 14:17:35
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, zlokalizowanego przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2009-10-01 14:30:34
Wykonanie podziału działek Skarbu Państwa
Minął termin składania ofert
2009-09-25 16:52:16
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zagość - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo wraz ze studium wykonalności.
Minął termin składania ofert
2009-08-27 11:22:43
Obsługa inwestorska zadania pod nazwą: Przebudowa ? modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35
Minął termin składania ofert
2009-08-18 16:02:39
Wykonanie podziału działek Skarbu Państwa
Minął termin składania ofert
2009-08-17 08:36:05
Przeliczenie osnowy III klasy oraz osnowy pomiarowej metodą ścisłego wyrównania sieci i metodą transformacji do układu 2000 oraz uzupełnienie bazy danych Banku Osnów w systemie GEO-INFO V
Minął termin składania ofert
2009-08-14 10:28:03
Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35
Minął termin składania ofert
2009-07-21 13:00:44
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zagość - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo wraz ze studium wykonalności
Minął termin składania ofert
2009-07-14 13:09:17
Dostawa i instalacja serwera dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2009-07-06 14:15:30
Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2009-07-03 13:49:40
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Zagość - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo wraz ze studium wykonalności.
Minął termin składania ofert
2009-06-17 10:05:21
Prace remontowe toalety w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, Park 3-go Maja 2
Minął termin składania ofert
2009-03-20 13:46:49
Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2009-02-16 12:40:27
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2009-02-16 11:05:11
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2009-02-09 10:24:38
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-12-12 16:44:39
Wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-12-12 15:27:44
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Pierwszej Brygady 35
Minął termin składania ofert
2008-12-11 16:45:54
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2008-12-05 15:37:54
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego.
Minął termin składania ofert
2008-11-28 14:32:50
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-11-28 11:43:55
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego klasy "TEMPEST" spełniającego wymagania normy SDIP-27 Level C dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2008-11-21 11:32:37
Dostawa i instalacja cyfrowego, wielofunkcyjnego urządzenia dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-11-21 10:52:40
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego.
Minął termin składania ofert
2008-11-18 13:47:54
Opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Minął termin składania ofert
2008-10-06 15:51:48
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-07-25 11:28:00
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Stargardzkiego" zadanie pn.: "Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: 1) II Liceum Ogólnokształcącego, ulica Mieszka I-go 4 w Stargardzie Szczecińskim, 2) Zespołu Szkół Nr 1, Park 3 Maja 2 w Stargardzie Szczecińskim, 3) Zespołu Szkół Nr 2, Osiedle Zachód B15a w Stargardzie Szczecińskim, 4) Bursy Szkolnej, Plac Majdanek
Minął termin składania ofert
2008-06-27 12:00:14
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Stargardzkiego" zadanie pn.: "Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej:1) I Liceum Ogólnokształcącego, ulica Staszica 2 w Stargardzie Szczecińskim, 2) Zespołu Szkół Nr 1, Park 3 Maja 2 w Stargardzie Szczecińskim, 3) Zespołu Szkół Nr 2, Osiedle Zachód B15a w Stargardzie Szczecińskim, 4) Bursy Szkolnej, Plac Majdanek 7 w S
Minął termin składania ofert
2008-06-02 14:33:41
Prace remontowe sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim, ul. Wita Stwosza 1a/1b
Minął termin składania ofert
2008-03-05 14:48:25
Remont sali gimnastycznej, ciągów komunikacyjnych i wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkół Nr 1 im. Mieszka I-go w Stargardzie Szczecińskim, Park 3-go Maja 2
Minął termin składania ofert
2008-01-21 16:28:31
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania budynku Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Staszica 27 na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz archiwum i magazynów WPO-W.
Minął termin składania ofert
2008-01-18 11:50:16