Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Wytwarzanie oraz dostarczanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-09 13:58:57
Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2015-11-09 13:16:15
Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2015-11-09 13:14:53
Zamówienie uzupełniające związane z zamówieniem pn. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz prowadzenia dla nich parkingu strzeżonego
Minął termin składania ofert
2015-11-03 15:08:39
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2015-05-29 16:22:29
Wykonywanie usług pocztowych na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2014-05-06 14:24:22
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2014-03-25 15:54:45
Usuwanie statków i innych obiektów pływających oraz prowadzenie dla nich parkingu strzeżonego
Minął termin składania ofert
2014-03-14 14:07:38
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2014-01-24 15:44:53
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
Minął termin składania ofert
2013-11-25 12:10:27
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-09-30 15:56:05
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-09-30 15:38:59
Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), łącznie z założeniem numerycznej mapy zasadniczej (NMZ) dla gminy Kobylanka, obręb Niedźwiedź
Minął termin składania ofert
2013-09-30 15:08:12
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-07-15 16:36:51
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2013-07-15 16:35:29
Dostawa energii cieplnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2012-12-14 15:06:08
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2012-11-28 09:57:48
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2012-06-27 09:44:16
Wytwarzanie oraz dostarczanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych
Minął termin składania ofert
2012-05-22 13:48:35
Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, etap I - usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania
Minął termin składania ofert
2011-12-20 17:48:41
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej oraz rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2011-12-20 17:15:37
Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na rzecz Powiatu Stargardzkiego
Minął termin składania ofert
2011-12-07 14:35:45
Zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap Termomodernizacja budynku
Minął termin składania ofert
2011-10-10 14:28:09
Zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim, etap Termomodernizacja budynku
Minął termin składania ofert
2011-10-10 13:10:09
Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w ramach zadania pn. Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35
Minął termin składania ofert
2010-05-31 14:44:53
Zamówienie uzupełniające związane z zadaniem pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2010-05-26 08:48:10
Zamówienie dodatkowe związane z zadaniem pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Andersa 14, na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2010-05-26 08:44:11
Świadczenie usług pocztowych będących usługami zastrzeżonymi, których granica wagowa wynosi 50 g, na rzecz Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.
Minął termin składania ofert
2010-04-30 15:14:37
Wykonanie ściany konstrukcyjnej w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35 w ramach zadania pn. Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Pierwszej Brygady 35.
Minął termin składania ofert
2010-03-26 16:12:06
Dostosowanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim do Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim na lata 2009-2010 prowadzonego w ramach zadania pn.: Modernizacja obiektu przy ul Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na placówkę wielofunkcyjną.
Minął termin składania ofert
2010-03-26 15:37:02
Wykonanie projektu ściany konstrukcyjnej w budynku ?A? Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Pierwszej Brygady 35
Minął termin składania ofert
2010-01-27 10:40:20
Udzielenie zamówienia dodatkowego na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej, ciągów komunikacyjnych i wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkół nr 1 im. Mieszka I-go w Stargardzie Szczecińskim, Park 3-go Maja 2.
Minął termin składania ofert
2008-09-03 16:56:33
Wytwarzanie blankietów nalepek kontrolnych wraz z ich spersonalizowaniem oraz dostarczanie i sprzedawanie nalepek kontrolnych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie Szczecińskim
Minął termin składania ofert
2008-05-06 15:49:16